Kwiatki świętego Franciszka

Tytuł:Kwiatki świętego Franciszka Autor: anonimowy Gatunek: legenda hagiografia Kwiatki św. Franciszka: To zbiór legend o świętym Franciszku (1192-1226) i jego towarzyszach.  Opowiada o jego życiu i działalności zakonnej. Spisany na początku XIV w. przez brata Hugolina. Na język polski przetłumaczył, opatrzył wstępem i wydał Leopold […]

Dante Alighieri

Dante Alighieri (1265 ? 1321). Włoch, którego rodzinnym miastem była Florencja. Był poetą, uczonym i politykiem. Posiadał wszechstronne wykształcenie, angażował się w działalność polityczną. Brał czynny udział w starciach Gwelfów Białych z Czarnymi, dążył do uniezależnienia się miasta od papiestwa. W 1302 r. po zwycięstwie […]

Nawiązania do średniowiecza

Życie obyczajowe ludzi średniowiecza na kartach utworów średniowiecznych i późniejszych: O zachowaniu się przy stole ? Słota, Satyra na leniwych chłopów, Dzieje Tristana i Izoldy, Pieśń o Rolandzie, Krzyżacy ? H. Sienkiewicz, Imię róży, Król Artur i rycerze okrągłego stołu, Robin Hood, Ryszard Lwie serce, […]

Cechy średniowiecza

Odmienność Europy wschodniej i zachodniej: W 1054r. doszło do schizmy, czyli ostatecznego rozłamu kościoła chrześcijańskiego na część wschodnią i zachodnią. Różnice pogłębiały się przez odmienne modele kulturowe i społeczne, mieszkańców dzieliły poglądy i ustrój. Kraje Europy Zachodniej i Środkowej Kraje Europy Wschodniej ustrój feudalny, jedna […]

Wzorce osobowe średniowiecza

Wzorce osobowe średniowiecza: Pareneza z gr. parainesis – zachęta, ostrzeżenie, rada Literatura parenetyczna ? przedstawia wzory godne naśladowania, kształtuje wzorce osobowe, praktyczne wskazówki jak postępować, kreowanie przykładów i dobrych rad.. W średniowieczu były to wzory świętego, władcy i rycerza. wzór przedstawiciel – utwór cechy władca […]

Boska komedia

Tytuł: Boska komedia Autor: Dante Alighieri Czas akcji: noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, 7 kwietnia 1300 r., trwa około tygodnia. Jest to czas walk z papiestwem. Miejsce akcji: Piekło, Czyściec, Raj O Boskiej komedii: „Boska komedia” ? zatytułowana przez autora jako Komedia, określenie […]

Franciszek Villon

Franciszek Villon (1431 ? 1463) Adoptował go Wilhelm Villon, który łożył na jego wykształcenie. Dzięki niemy skończył Uniwersytet na Sorbonie. Popadł w złe towarzystwo i często trafiał do więzienia, z którego ratował go Wilhelm. Często skazywano go na banicję. Prawdopodobnie zabił człowieka, pchnął go nożem. […]

Satyra na leniwych chłopów

Tytuł: „Satyra na leniwych chłopów” Autor: anonim Gatunek: moralizatorsko-dydaktyczny z cechami satyry Okoliczności powstanie utworu: Utwór dowodzi, że konflikty społeczne z XV w. nasilały się, pojawiają się antagonizmy. Szlachcicowi odpowiadał hierarchiczny model społeczeństwa feudalnego. Współpraca warstw oraz wykonywanie obowiązków uzasadniano harmonią. Niewłaściwe wykonanie zadań traktowano […]

O zachowaniu się przy stole

Tytuł: „O zachowaniu się przy stole? = „O chlebowym stole” Autor: Przecław Słota (Złota) to szlachcic z Gosławic. Był burgrabią puławskim i znawcą  dworskiej kultury zachodu, zna obyczaje dworskie i biesiadne. Czas powstania: około 1400 r. Gatunek: poemat dydaktyczno-obyczajowy Założenia autora: Wiersz stanowi próbę przeniesienia […]

Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią

Tytuł: Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią = De Morte Prologus Autor: anonimowy / Mikołaj z Mierzyńca Gatunek:moralitet (moralizująco – dydaktyczny poemat o charakterze satyrycznym) Omówienie „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią”: Najdłuższy średniowieczny wiersz charakteryzuje ówczesne podejściu do śmierci. Obejmuje krąg czterech spraw ostatecznych: męka agonii […]