Związki frazeologiczne

Związki frazeologiczne

Związki frazeologiczne:

Frazeologia – dział nauki o języku zajmujący się opisem ustalonych połączeń wielowyrazowych (związków frazeologicznych), badaniem doboru znaczenia i stopniem zespolenia wyrazów w związkach.

Związek frazeologiczny – w szerszym znaczeniu jest to każdy związek wyrazów istniejących w języku. Stopień utrwalenia połączenia wyrazów w związu to mniejsza lub większa regularność znaczeniowa związku, którą ustala się porównując znaczenia poszczególnych składników związku ze znaczeniem związku jako całości słownikowej, np. złota rączka. O stopniu utrwalenia składników świadczy również możliwość wymienności członów związku. Im mniejsza taka możliwość tym bardziej utrwalony związek frazeologiczny.

Podział

Związki frazeologiczne dzielimy na (kryterium jest tu stopień utrwalenia zwiazku frazeologicznego):

 • luźne – łączą się one w sposób nieograniczony np. do czasownika jeść możemy dodać bardzo wiele wyrazów: śniadanie, hamburgera, obiad, szybko itp.
 • łączliwe – łączą się w sposób ograniczony, wchodzą w związki tylko z niektórymi wyrazami np. sprawiedliwy: sąd, człowiek, wyrok , nie możemy dołączyć do tej grupy np wyrazu stół, sprawiedliwy stół – to przecież nie ma sensu)
 • stałe – wyrazy z tej grupy mają specyficzne, przenośne znaczenie, nie możemy ich wymieniać na inne.

Związki stałe dzielą się na: maksymy – zasady, prawidła postępowania np. „Nie sądź nikogo po winie”, powiedzonka – krótkie, zazwyczaj dowcipne myśli np. „Bez pracy nie ma kołaczy”, przysłowia – wyrażenia czerpane z jakiś mądrości ludowych np: „Nie wywołuj wilka z lasu”, sentencje – złote myśli wyrażające jakąś ogólną myśl moralną lub filozoficzną np. „Myślę, więc jestem” i idiomy – wyrażenia lub zwroty dane tylko danemu językowi, niedające się dosłownie przetłumaczyć na inny język np: „W gorącej wodzie kąpany”.

Podział związków ze względu na budowę:

 • wyrażenia – połączenia rzeczownika z rzeczownikiem, rzeczownika z przymiotnikiem lub dwóch przysłówków, np: Fala upałów, kamienne serce, krótko i węzłowato,
 • zwroty – połączenia z czasownikiem: rzeczownika, przysłówka lub wyrażenia przyimkowego, np: zbijać bąki, mierzyć wysoko, mieć coś z głowy,
 • frazy – mają postać zdania np przysłowia czy maksymy.

Ze względu na wartość stylistyczną wyróżnia się także:

 • frazeologizmy książkowe,
 • frazeologizmy potoczne.

Przykłady

Przykłady związków frazeologicznych:

 • włos ci z głowy nie spadnie – nic ci się nie stanie
 • ni w gruszkę, ni w pietruszkę – to zupełnie nie pasuje
 • nie masz do tego głowy, jesteś zielony – nie znasz się na tym
 • nudne jak flaki z olejem – to jest bardzo nudne
 • spadł mi kamień z serca – pozbyłem się kłopotów
 • twardy orzech do zgryzienia – trudna sprawa
 • mieć złote serce – być dobrodusznym
 • mieć węża w kieszeni – być skąpym
 • niedźwiedzia przysługa – uczynek, który przynosi więcej szkody niż pożytku
 • budować zamki na lodzie – nierealne projekty, przedsięwzięcia
 • prawo pięści – prawo silniejszego fizycznie
 • szukać ze świecą – daremne poszukiwania
 • syzyfowa praca – praca nieustanna, ciężka, daremna
 • puszka pandory – wiek nieszczęść
 • ikarowy lot – tragiczny lot
 • Wieża Babel – wielka budowla
 • stroić sobie żarty – żartować z poważnych rzeczy
 • dotknąć do żywego – bardzo kogoś obrazić
 • mieć dębowe ucho – wszystko słyszeć
 • urwało się ucho cierpliwości – być zdenerwowanym
 • pleść androny – mówić bzdura
 • psie figle – bezmyślne, często złośliwe żarty
 • słomiany ogień – zapał do czegoś, który szybko opada
 • łabędzi śpiew – ostatnie dzieło
 • posmarować komuś rękę – dać łapówkę
 • stroić się w pawie pióra – udawać kogoś lepszego
 • biega jak kot z pęcherzem – biega bez potrzeby
 • patrzeć ja ciele na malowane wrota – nie rozumieć sytuacji
 • stary wróbel – cwaniak

Literatura podmiotu

 • Szkolny słownik nauki o jęzku. Red. J. Podracki, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1998, s. 356-358.
 • E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1947, podrozdział Związki frazeologiczne.
 • S. Skorupka Wstęp, [w:] Słowinik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1967, t. 1 Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, Red. J. Podracki, Warszawa 1993 rozdział Oj, ta frazeologia!
 • D. Buttler, Język i my. Poradnik do języka polskiego dla szkół średnich, Warszawa 1987, hasło: frazeologia, błąd frazeologiczny.

 

Dodaj komentarz