Hymny – J. Kasprowicz

Następuje tu nawiązanie to tradycji hymnów kościelnych, aby zaznaczyć powagę poruszonej problematyki, Winnym spowodowania kryzysu wszelkich wartości Kasprowicz uznaje Boga. Sam twórca m stać się buntownikiem przeciwko Bogu w imię walki o szczęście ludzi. W hymnie „Święty Boże” pojawia się katastrofizm. Życie ludzkie jest cierpieniem, które w rezultacie doprowadzi do katastrofy. Wezwanie skierowane do Boga nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Bóg nie zjawia się, aby pomóc ludziom, więc następuje w hymnach wezwanie do szatana, by on zajął miejsce Stwórcy.