Motyw przemijania

Literatura:

 • Biblia (Księga Rodzaju)
 • Wielki Testament – F. Villon
 • O żywocie ludzkim ? J. Kochanowski
 • O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego – M. Sęp-Szarzyński
 • Hamlet – W. Szekspir
 • Krótkość żywota, Do Anny – D. Naborowski
 • Faust – J.W. Goethe
 • Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz
 • Koniec wieku XIX, Na Anioł Pański – K. Przerwa-Tetmajer
 • Noce i dnie ? M. Dąbrowska
 • Dolina Issy – Cz. Miłosz
 • Nic dwa razy – W. Szymborska
 • Śpieszmy się… – J. Twardowski

Sztuka:

 • Trzy okresy życia kobiety – G.Klimta

Przydatne cytaty:

 • Tak dalece czuję się częścią życia uniwersalnego, że w najmniejszym stopniu nie dbam o początek ani o koniec bytowania pojedynczego człowieka w tym odwiecznym przemijaniu. – Albert Einstein