Motyw diabła

Motyw diabła

Diabeł – Zły duch, którego zadaniem jest skłonienie człowieka do grzechu. Przedstawiany najczęściej na wzór greckiego Pana jako kozłonogi i kozłorogi stwór z długim ogonem, dzierżący w ręku widły. W kulturze polskiej bardzo często istny Niemczykwe fraku i cylindrze. W przeciwieństwie do kulturowego ujęcia Szatana diabeł nie ma w sobie nic z majestatu zła. Jest stworem bardzo swojskim, ponieważ towarzyszy człowiekowi nieustannie. Daje się łatwo wyprowadzić w pole, bowiem nie grzeszy inteligencją. Polskie diabły są niejednokrotnie bardzo sympatyczne i raczej pomagają ludziom, niż im szkodzą. W wielu opowieściach pojawiają się jako strażnicy skarbów. Średniowieczne moralitety i intermedia – Diabeł pojawia się jako upostaciowione zło walczące z dobrem o duszę człowieka. Przedstawia się go najczęściej jako czarnego stwora z rogami i kopytami, długim ogonem i widłami w łapach. Jego sromotna klęska w walce ma ukazywać triumf dobra w człowieku i świecie

Literatura przedmiotu

BANACH Andrzej: O polskiej sztuce fantastycznej. ? Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968. ? Rozdz.: O diable. ? S. 9-25BŁASZCZAK Maria, OLSZAŃSKA Barbara (wybór i oprac.): Diabli wiedzą co…: wiersze i opowiadania polskich pisarzy: antologia. ? Warszawa: Iskry, 1972. ? 668 s.BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. ? Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. ? Rozdz.: Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i  sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach. ? S. 71-76. ? (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6DIABEŁ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. ? Kraków: Wydawnictwo ?GREG?, 2004. ? S. 73-80
ISBN 83-7327-394-8INGLOT Mieczysław: Kordian Juliusza Słowackiego / W: LITERATURA polska w szkole średniej / red. Stanisław Grzeszczuk. ? Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. ? S. 198-221POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. ? Warszawa: Skrypt, 2004. ? Rozdz.: Przedstaw literacki wizerunek diabła na przykładzie wybranych utworów z różnych epok. ? S. 154-158
ISBN 83-89522-39-XPRZYBYLSKI Ryszard: Wtajemniczenie w los: szkice o dramatach. ? Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. ? Rozdz.: Stulecie szatana. Kochankowie piekła J. M. Rymkiewicz. ? S. 215-228
ISBN 83-06-01178-3