Motyw pokolenia straconego

Motyw pokolenia straconego – opracowanie

Pokolenie – Ludzie urodzeni i żyjący w tej samej epoce których postawy i światopogląd zostały ukształtowane przez wspólnotę doświadczeń; pokolenie stracone (lost generation) – określenie użyte przez Ernesta Hemingwaya, a dotyczące pisarzy amerykańskich dojrzewających w okresie I wojny światowej; pojęcie to można
rozszerzyć na te pokolenia, których młodość przypadła na burzliwe czasy, przez co ideały ich nie miały szans realizacji; inne rozumienie terminu: pokolenie bez ambicji, bez ideałów lub bezsilne pokolenie (beat generation).

Motyw pokolenia straconego – Literatura:

POKOLENIE / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 265-266
ISBN 83-7327-394-8 POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. – Warszawa: Skrypt, 2004. – Rozdz.: Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów. – S. 7-11
ISBN 83-89522-39-X