Motyw pokolenia straconego

Pokolenie

Pokolenie – Ludzie urodzeni i żyjący w tej samej epoce których postawy i światopogląd zostały ukształtowane przez wspólnotę doświadczeń; pokolenie stracone (lost generation) – określenie użyte przez Ernesta Hemingwaya, a dotyczące pisarzy amerykańskich dojrzewających w okresie I wojny światowej; pojęcie to można
rozszerzyć na te pokolenia, których młodość przypadła na burzliwe czasy, przez co ideały ich nie miały szans realizacji; inne rozumienie terminu: pokolenie bez ambicji, bez ideałów lub bezsilne pokolenie (beat generation).

Literatura

POKOLENIE / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. ? Kraków: Wydawnictwo ?GREG?, 2004. ? S. 265-266
ISBN 83-7327-394-8POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. ? Warszawa: Skrypt, 2004. ? Rozdz.: Polemiki, spory, prowokacje ? starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów. ? S. 7-11
ISBN 83-89522-39-X

Dodaj komentarz