Motyw miłości do ojczyzny

Opracowanie motywu miłości do ojczyzny

Miłość do ojczyzny – Głębokie przywiązanie do kraju rodzinnego, gotowość poświęcenia się dla niego, patńotyzm. Tyrtajos (Tyrteusz) „Rzecz to piękna” – On pierwszy wezwał do obrony ojczyzny w imię miłości do niej i obowiązku obywatelskiego, a nie – jak Homer – w imię cnót rycerskich. Według starożytnej legendy, gdy Spartanie w czasie drugiej wojny meseńskiej zabiegali u Ateńczyków o pomoc wojskową, ci posłuszni orzeczeniu wyroczni, posłali im kulawego nauczyciela, elegijnego poetę, Tyrteusza, który tak skutecznie zagrzewał ich do walki, że nieprzyjaciel został pokonany. Na całe wieki określił on wzorzec śmierci bohaterskiej: rzecz to piękna zaprawdę, gdy krocząc w pierwszym szeregu, ginie cz~owiek odważny walcząc w obronie ojczyzny. Tych, którzy ojczyznę opuszczają w potrzebie, nazywał tchórzami i niegodnymi synami. Zalecał walkę do końca: niech każdy wytrwa w rozkroku stojąc, a obie nogi niech oprze o ziemię mocno i zęby zaciśnie. Od jego imienia utworzono pojęcie tyrteizmu (poezji tyrtejskiej).

Motyw miłości do ojczyzny – Literatura:

BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. – Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. – Rozdz.: Pod niebem rodzinnym – przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w twórczości pisarzy różnych epok. – S. 30-32. – (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. – Wyd. 3 rozszerz. – Warszawa: Oświata, 1995. – Rozdz.: Sprawy ojczyzny i państwa w twórczości przedstawicieli odrodzenia w Polsce. – S.18-22
ISBN 83-85394-28-1BUDREWICZ Zofia. W poszukiwaniu literatury regionalnej. Obrazki Orkana [małe ojczyzny] // Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 33-39BUJNICKI Tadeusz: Ojczyzna w książce zamknięta – o Latarniku Henryka Sienkiewicza / W: Arcydzieła literatury polskiej: interpretacje / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. T. 2. – Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. – S.149-164
ISBN 83-03-02417-5CZAJKOWSKA Agnieszka. -Szukaj prawdziwej ojczyzny- // Polonistyka. – 1998, nr 5, s.264-269ĆWIKLAK Kornelia. Regionalizm w literaturze [małe ojczyzny] // Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 28-32GOŁĘBIEWSKA Maria. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego spotkania z prywatną ojczyzną // Polonistyka. – 1998, nr 5, s.269-271JANASZEK-IVANICKOWA Halina: Misjonarze i konsumenci: literatura i wartości w krajach słowiańskich. – Katowice: -Śląsk-, 1987. – Rozdz.: O samopoczuciu narodowym Słowian. – s. 85-219
ISBN 83-216-0598-2KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Brednia i anagram. Ojczyzna jako przeinaczenie // Polonistyka. – 2003, nr 1, s. 31-35KWIATY ojczystej ziemi / wybór wierszy Ludmiła Marjańska. – Warszawa: Nasza Księgarnia, 1983. – 312 s.
ISBN 83-10-07766-1LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. – Rozdz.: Ojczyzna, obywatel, państwo w publistyce A. Frycza Modrzewskiego i P. Skargi. – S. 23-26
ISBN 83-86075-82-1MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. – Łódź: Juka, 1993. – Rozdz.: Ojczyzna pamięci Juliana Stryjkowskiego. -S. 11-33
ISBN 83-900961-9-6MIŁOŚĆ do ojczyzny / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo -GREG-, 2004. – S. 209-212
ISBN 83-7327-394-8POLSKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo -GREG-, 2004. – S. 268-271
ISBN 83-7327-394-8SKOTNICKA Gertruda. W fantastycznym świecie małej pomorskiej ojczyzny // Polonistyka. – 1998, nr 5, s.288-293SZMAGOWSKI Jerzy. -W Damaszku, jak w Zawichoście…- (O motywie ojczyzny w liryce Broniewskiego) // Polonistyka. – 1987, nr 5, s. 323-332WÓJTOWICZ Agata. -A to Polska właśnie- – o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce // Polonistyka. – 2003, nr 1, s. 36-42