Motyw powrotu

Motyw powrotu – krótkie opracowanie

Powrót – Przybycie do miejsca, w którym już się było, przebywało przez jakiś czas. Ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Można powracać do rodzinnego domu, miasta albo do „miejsc ukochanych”, które się niegdyś odwiedzało. Można też doświadczyć powrotu uczucia, ale również choroby. Powraca się we wspomnieniach do przeszłości. Patrz też: retrospekcja.

Motyw powrotu – Literatura:

POWTÓR / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al.  Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004.  S. 278-284
ISBN 83-7327-394-8