Motyw cierpienia niezawinionego

Literatura:

  • Biblia – Księga Hioba
  • Lament świętokrzyski
  • Dziady cz. III i IV – Adam Mickiewicz
  • Cierpienia młodego Wertera – Johan Wolfgang Goethe
  • Kordian – Juliusz Słowacki
  • Hymn Smutno mi Boże – Juliusz Słowacki
  • Moja piosenka II – Cyprian Kamil Norwid
  • Dżuma – Camus
  • Ludzie bezdomni – Stefan Żeromski
  • Medaliony