Motyw listu

List – Pisemna wypowiedź skierowana do osoby, grupy osób lub instytucji; to, na czym napisano tę wypowiedź (papier, pergamin) wraz z zewnętrznym opakowaniem (koperta). List: anonimowy, szyfrowany, otwarty, prywatny, polecony, żelazny (glejt). Symbolizuje więź, łączność, często metaforycznie przedstawiany jako biały gołąb. List otrzymywać to dostawać dobre albo złe wieści.

Motyw listu – Literatura:

LIST / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 176-177
ISBN 83-7327-394-8LIST w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. ? Wyd. 3. Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 61-65, 456-461. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0LIST poetycki w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 278-283.- (Vademecum Polonisty) ISBN 83-04-04620-2