Mit o Labdakidach

Szczegółowy plan mitu o Labdakidach:

 1. Wyrocznia  w Delfach przepowiada Lajosowi, że zginie z ręki syna.
 2. Narodziny Edypa jako syna Lajosa w Tebach
 3. Lajos chcąc uniknąć przeznaczenia porzuca syna
 4. „Nabrzmiałopięty” odnaleziony przez pasterzy
 5. Wkrótce po tym opiekę nad Edypem przejmuje bezdzietne małżeństwo kroyntckich władców – Polibos i Merope
 6. Edyp dowiaduje się, że jest podrzutkiem. Udaje się do wyroczni a ta powiedziała, że zabije ojca i poślubi własną matkę
 7. Edyp ucieka myśląc, że jego rodzicami są władcy Koryntu
 8. Edyp po drodze zabija nieznajomego podróżnika
 9. Ucieczka do Teb i rozwiązanie słynnej zagadki Sfinksa, który gnębił miasto. Zagdaka brzmiała: Co to za zwierze, obdarzone głosem, które z rana chodzi na czworakach, w południe – na dwóch nogach, a wieczorem – na trzech?. Chodziło o człowieka.
 10. Sfinks usłyszawszy odpowiedz rzucił się w przepaść
 11. Edyp otrzymuje w nagrodę królestwo i bierze ślub z Jokastą, z którą ma później dzieci: Antygonę, Ismenę, Eteoklesa, Polinejkesa
 12. Głód i zaraza w mieście
 13. Wezwanie Terezjasza, który miał określić przyczynę nieszczęść
 14. Rada przepowiedni
 15. Edyp dowiaduje się prawdy o swoim pochodzeniu i o tym, że zabił ojca (podróżnik)oraz poślubił matkę
 16. Samobójstwo Jokasty matki i żony Edypa
 17. Edyp oślepia się
 18. Kłótnia Eteoklesa i Polinejkesa o władzę. Bracia mieli co roku wymieniać się tronem, ale Eteokles nie dotrzymał słowa i wygnał brata
 19. Atak Polinejkesa na Teby z pomocą króla Adrostosa z Argos, którego córkę poślubił
 20. Ofiara z życia Medagereusa
 21. Miasto ocalało
 22. Śmierć Eteoklesa i Polinejkesa w bratobójczym pojedynku
 23. Kreon, brat Jokasty ponownie przejmuje władzę w Tebach
 24. Zakaz grzebania zwłok zdrajcy Polinejkesa
 25. Antygona za karę zostaje zamurowana w skale