Czytanie i notowanie

Czytanie i notowanie – porady praktyczne:

Wyróżniamy teksty zapisane i teksty wygłaszane.

Czytać ze zrozumieniem należy według zasad:

 • Koncentrowanie się na małych odcinkach tekstu – akapitach.
 • Z każdego akapitu notujemy najważniejsze informacje w postaci równoważników zdania.
 • Warto podkreślać w tekście najważniejsze części lub zapisywać ważne informacje na marginesie.
 • Nie należy lekceważyć w tekście schematów i tabelek.
 • Warto przeczytać jeszcze raz całość i skontrolować czy nic nie zostało pominięte.
 • Jeżeli nie zrozumiałeś jakiegoś słowa, spróbuj dowiedzieć się z kontekstu, co ono znaczny lub zajrzyj do słownika.

Słowniki:

 • słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, np. W. Kopaliński,
 • słownik wyrazów obcych, np. PWN
 • słownik języka polskiego,
 • słownik poprawnej polszczyzny,
 • leksykony.

Zasady notowania:

 • Nie zapisywać całych zdań, jedynie istotne związki frazeologiczne.
 • Zdania zastępuj równoważnikami zdań.
 • Nie zapisuj dat i obco brzmiących nazwisk, jeśli są ważne później dopiszesz.
 • Zwracaj uwagę na nowe pojęcia, one są najczęściej sednem wykładu.
 • Stosuj skróty, skracaj nazwiska do pierwszej dużej litery, powtarzające się pojęcia zapisuj pierwszą małą literą.
 • Jeżeli w wykładzie występują podziały – zestawiaj je graficznie.

Notka jako moja baza danych:

Notatka – skrótowa forma wypowiedzi.

Rodzaje notatek:

 • plan
 • tabela
 • opis bibliograficzny (dotyczy książki)
 • schemat lub wykres
 • cytat, aforyzm, sentencje
 • notatka w formie zdań oznajmujących.

Opracowanie notatki – uzupełnienie wiadomości, uzupełnienie pustych miejsc i porównanie tekstu zapisanego z podręcznikiem. warto podkreślać i tworzyć marginalia (zapisywanie ważnych pojęć na marginesie).

Opis

Mamy następujące rodzaje opisów:

 • sytuacji,
 • osoby,
 • zjawiska,
 • przeżyć wewnętrznych.