Padlina – C. Boudelaire

Utwór liryczny, w którym poeta zderza konwencję erotyku (np. do ukochanej zwraca się słowami „jedyna”, „aniele”, nawiązuje do wspólnej przechadzki) z brutalnymi i odrażającymi obrazami rozkładających się zwłok. Czyni to jednak przewrotnie, ponieważ poezji opisując tytułową padlinę, dowodzie możliwości dostrzeżenia piękna w rozkładzie i gniciu.