Prawdziwa kobieta – rycina z XVII wieku

Tytuł: Prawdziwa kobieta

Autor: nieznany

Rodzaj: Rycina anonimowa

Cza powstania: XVII w.

  • Na przestrzeni wieków znalazło się wielu artystów, którzy dostrzegali dwoistość kobiecej natury. Możemy się wprost przekonać analizując pewną rycinę anonimowego autora z XVII w.
  • Powstała ona we Francji i nosi tytuł: Prawdziwa kobieta. Przedstawia, jak objaśnia zamieszczony pod nią ośmiowiersz ? straszliwego potwora o dwu głowach, który jest aniołem w kościele i diabłem w domu. Symetria pomiędzy demonem i aniołem jest idealnie zachowana.
  • Nie chodzi zatem o przemianę kobiety w diabła i odwrotnie, lecz o podkreślenie faktu, że istota ta jest jednocześnie aniołem i demonem.

Tekst ośmiowiersza znajdującego się pod ryciną:

To straszna monstrum o podwójnej głowie,
Przechodniu, nie przeraź się zbytnio.
Bowiem – O głupcze!
Posiadasz go u swego boku dość.
Przyjrzyj się temu haniebnemu monstrum
Które nie ma żadnego sensu,
A ujrzysz, że to jest kobieta;
Anioł w kościele, a diabeł w domu.

Prawdziwa kobieta – anonimowa rycina z XVII wieku

Źródło: Hanna Dziechcińska, Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku: zagadnienia wybrane, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, IBL, Warszawa 2001.