Dziady cz. 4

Autor: Dziady cz. 4

Tytuł: Adam Mickiewicz

Dziady cz. 4 – czas i miejsce akcji:

Akcja rozgrywa się wieczorem w dzień Zaduszny, nieokreślonego roku. Miejscem wydarzeń jest dom grekokatolickiego księdza.

Dziady cz. 4 – plan wydarzeń:

 1. Modlitwa Księdza i Dzieci za dusze cierpiące w czyśćcu
 2. Przybycie tajemniczego Pustelnika
 3. Krytyczne uwagi gościa o dziełach Goethego
 4. Opowiadanie Pustelnika o ukochanej – godzina miłości
 5. Pustelnik dawnym uczniem księdza – Gustawem
 6. Wspomnienia Gustawa z lat młodości – godzina rozpaczy
 7. Filozoficzne uwagi na temat świata i obrzędu Dziadów – godzina przestrogi
 8. Zniknięcie Gustawa

Wyznanie miłosne bohatera:

Pustelnik opowiada o swojej dawnej kochance, jej postaci, uroku oraz słodyczy pocałunków. Twierdził, że doświadczył drugiego rodzaju śmierci, czyli rozstania z ukochaną. Wspomina, że po spotkaniu z kochanką stały się dla niego ważne jedynie ich wspólne spotkania i rozmowy. Po chwili wyrzuca jej niestałość, próżność i chciwość, teraz żyje w pałacu. Później przebija się sztyletem.

Romantyczne przesłanie tekstu:

 • Miłość sprowadziła nieszczęście
 • krytyka religii
 • ludowość

Dziady wileńsko-kowieńskie jako dramat wczesnoromantyczny

To utwory wczesnoromantyczne, nie do końca zapowiadają nadejście dramatu romantycznego.

Dramat cechy klasycystyczne:

 • zasada 3 jednosci
 • ciągłość akcji
 • katharsis
 • stała obecność chóru
 • nie więcej niż 3 osoby występują jednocześnie
 • konflikt tragiczny
 • brak dokładnego podziału (trójdzielność tekstu)
 • zasada decorum – nie występuje
 • elementy plebejskie

Typowo romantyczne cechy:

 • Bohater uwikłany sytuacyjnie
 • motyw samobójstwa
 • ludowość (obrzęd, fantastyka)
 • irracjonalizm romantyczny jako filozofia nowej epoki