Andrzej Frycz-Modrzewski

Andrzej Frycz Modrzewski urodził się w 1503r. w Wolborzu pod Piotrkowem Trybunalskim a zmarł w 1572r. Był najwybitniejszym publicystą polskiego renesansu, filozofem, moralistą i teologiem. Urodził się w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Studiował na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej., ukończył je z tytułem bakałarza. W 1519 r. przyjął niższe święcenia kapłańskie. Pracował w kancelarii prymasa i biskupa oraz z senatorem i wojewodą. W 1531r. wyjechał do Niemiec, uczęszczał na Uniwersytet luterański w Wittenberdze. Dużo podróżował. W 1540r. powrócił do Krakowa i rozpoczął pracę pisarską. Poprzez swoje Mowy starał się wpłynąć na decyzje podejmowane w państwie. W 1547r. otrzymał od Zygmunta Starego godność sekretarza królewskiego.  W 1551r. ukazało się jego dzieło O poprawie Rzeczypospolitej składające się z pięciu ksiąg, pomniejszone o dwie księgi. Uczestniczył w obradach Sejmu.  W 1553 r. porzucił służbę dworską i osiadłszy na dziedziny urzędzie w Wolborzu poświęcił się pracy twórczej. Był coraz bardziej osamotniony. Nasilały się ataki na jego poglądy, był wręcz prześladowany a jego dzieła umieszczono w indeksie ksiąg zakazanych. Mówiono, że był heretykiem i zmuszono go w 1567r. do ustąpienia z urzędu w Wolborzu. Potem tułał się przez kilkanaście lat. Umarł niemal w zapomnieniu we wsi Małecz.

Jego twórczość była ciekawa i głęboka, pełna refleksji antropologicznej. Twierdził, że wszyscy ludzie są równi. Odsłania zło feudalnej struktury społecznej. Zarysował nieco utopijną wizję świata i społeczeństwa idealnego, potem kościoła. We wszystkich jego mowach adresatem był naród i lud polski.

Nazywany ojcem polskiej myśli demokratycznej.

Znaczenie myśli Modrzewskiego dla rozwoju Polski:

  • Wielki pisarz polityczny, myśliciel i reformator o radykalnych poglądach społeczno – politycznych.
  • Wielość nowatorskich postulatów świadczy o jego wielkości i wielkim zaangażowaniu w problemy narodu.
  • Współcześni go krytykowali a potomni nazwali ojcem polskiej myśli demokratycznej.