Fircyk w zalotach

Tytuł: Fircyk w zalotach Autor: Franciszek Zabłocki Czas i miejsce akcji: dworek pod Warszawą, którego właścicielem jest Aryst, w czasach współczesnych autorowi Fircyk to komedia składająca się z trzech aktów. Już w pierwszym akcie czytelnik poznaje głównych bohaterów, dzięki rozmowie służących: Świstaka i Pustaka. Fircyk […]

Józef Wybicki

Józef Wybicki (1747- ) Urodził się w Będominie w średnio zamożnej rodzinie szlacheckiej. Odbył studia prawnicze. W czasach stanisławowskich działacz Komisji Edukacji Narodowej, współpracował z A. Zamoyskim, któremu pomagał w układaniu nowego projektu kodeksu praw. Był uczestnikiem powstania kościuszkowskiego, a po jego upadku został skazany […]

Jakub Jasiński

Jakub Jasiński (1791-1794) Najważniejszy spośród polskich jakobinów. Był absolwentem korpusu kadetów. Uczestniczył w wojnie w 1792r., za męstwo otrzymał krzyż virtuti militari, odznaczenie wprowadził Poniatowski. Był generałem w powstaniu kościuszkowskim. Poległ na Pradze broniąc Warszawy przed wojskami rosyjskimi. Napisał wiersz W czasie obchodzonej żałoby przez […]

Julian Ursyn Niemcewicz

Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841) Pochodził z rodziny ziemiańskiej, dość zamożnej, znaczącej i licznej. Był najstarszy z piętnaściorga dzieci. Ojciec, człowiek światły, oddał go w dwunastym roku życia do Szkoły Rycerskiej w Warszawie, którą młody Niemcewicz opuszcza jako porucznik i zostaje jednym z adiunktów komendanta Szkoły, […]

Publicystyka sejmu 4-letniego

Informacje o przyczynach przebiegu i skutkach sejmu czteroletniego: Zaczął się w 1798r. i trwał do 1792r. W czasie jego obrad 3 maja 1792r. uchwalono Konstytucję. Sejm obradował na zasadach konfederacji dlatego decyzje podejmowano większością głosów. Głosowania Sejmu podjęto w czasie świąt Wielkanocy, gdyż większość konserwatywnych […]

Franciszek Zabłocki

Franciszek Zabłocki (1752-1821) Urodził się w rodzinie szlacheckiej na Wołyniu, podobno ukończył kolegium Pijarskie. Około 1773r. przybył do Warszawy i zaczął pracować w Komisji Edukacji Narodowej, później został sekretarzem Towarzystwa do ksiąg Elementarnych. W czasie sejmu czteroletniego był poetą piórem walczącym z przeciwnikami reform (satyry, […]

Franciszek Dionizy Kniaźnin

Franciszek Dionizy Kniaźnin (ok.1750 -1807)Poeta i dramatopisarz, już za jego życia owiany legendą, związany z puławską rezydencją Czartoryskich. Pisał sztuki dla dworskiego teatru, rokokowe wierszyki miłosne oraz przemijające liryki sentymentalne. Nosił się po sarmacku, dbając szczególnie o sumiaste wąsy. Był blisko związany z Czartoryskimi. Zakochany […]

Franciszek Karpiński

Franciszek Karpiński (1741-1825) Pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej osiadłej na Pokuciu. W ósmym roku życia został oddany do kolegium jezuickiego a Stanisławowie, później kontynuował naukę w lwowskiej Akademii, tu zyskał tytuł bakałarza teologa oraz doktora filozofii. Następnie podjął pracę w palestrze (sądownictwie) w Sądzie Głównym […]

Stanisław Trembecki

Stanisław Trembecki (ok.1739-1812) Poeta, historyk, wolnomyśliciel. Kształcił się w Krakowie, potem przez kilka lat przebywał we Francji, skąd wrócił przywożąc piękną liczącą 2500 tomów bibliotekę, podobnie też wrócił z Bułgarii. Korzystając z protekcji A.Naruszewicza został przedstawiony królowi, a ten mianował go szambelanem na swoim dworze. […]

Bajki Krasickiego

Autor: Ignacy Krasicki Gatunek: bajka – krótki wierszowany utwór epicki, występuje narracja, zawiera ogólną naukę moralną umieszczoną na końcu lub początku utworu. Krasicki jako nauczyciel i wychowawca w Bajkach: Wstęp do bajek – Utwór autotematyczny mówiący o istocie bajki. Jest wprowadzeniem poety w tematykę pisanych […]