Język reklam telewizyjnych i ogłoszeń prasowych

Język reklam telewizyjnych i ogłoszeń prasowych

Literatura podmiotu

I. Literatura podmiotu: przykłady reklam i ogłoszeń prasowych, nagrany materiał z reklamami.

Literatura przedmiotu

II. Literatura przedmiotu:

1. Bralczyk, Jerzy. Język na sprzedaż. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999. ISBN 83-905106-1-8.

2. Lewiński, Piotr. Retoryka reklamy. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 1999. ISBN 83-229-1957-3.

3. Doliński, Dariusz. Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. ISBN 83-89120-66-6.

Ramowy plan wypowiedzi

III. Ramowy plan wypowiedzi:

Teza: Język reklam i ogłoszeń prasowych jest specyficznym kodem porozumiewania między nadawcą a odbiorcą.

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z reklamą i komunikatami perswazyjnymi.

2. Charakterystyka kategorii reklam i ogłoszeń.

3. Zjawiska językowe w reklamie i ogłoszeniu.

4. Kierunki modyfikacji języka reklamy i ogłoszeń w przekazie medialnym.

Wnioski

Wnioski:

? język reklam i ogłoszeń prasowych wykorzystuje kod powszechny;

? hasła reklamowe zbudowane są krótko i wywołują pozytywne wrażenia;

? w reklamie wykorzystuje się utarte frazy;

? do reklam wprowadza się język potencjalnego odbiorcy (np. młodego pokolenia);

? ogłoszenia prasowe obarczone są skrótami myślowymi i błędami (łącznie z ortograficznymi);

? zarówno reklama, jak i ogłoszenia wypełnione są sloganami i peryfrazami;

? komunikaty werbalne reklam wzmacniane są przez znaki graficzne, komunikowanie symboliczne;

? zarówno reklama, jak i ogłoszenia wykorzystują zdania pojedyncze;

? porównania i metafory są siłą wymowy reklamy;

? reklama wykorzystuje grę słów; ? ogłoszenia i reklamy wykorzystują wyrazy z języków obcych.

Materiały pomocnicze

IV. Materiały pomocnicze:

1. Prezentacja multimedialna.

2. Aneks z materiałami ? wycinki prasowe ogłoszeń i reklam.

3. Fragmenty nagrań reklam.