Język reklam telewizyjnych i ogłoszeń prasowych

Literatura podmiotu:

przykłady reklam i ogłoszeń prasowych, nagrany materiał z reklamami.

Literatura przedmiotu:

1. Bralczyk, Jerzy. Język na sprzedaż. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999. ISBN 83-905106-1-8.

2. Lewiński, Piotr. Retoryka reklamy. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 1999. ISBN 83-229-1957-3.

3. Doliński, Dariusz. Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. ISBN 83-89120-66-6.

Ramowy plan wypowiedzi

Teza: Język reklam i ogłoszeń prasowych jest specyficznym kodem porozumiewania między nadawcą a odbiorcą.

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z reklamą i komunikatami perswazyjnymi.

2. Charakterystyka kategorii reklam i ogłoszeń.

3. Zjawiska językowe w reklamie i ogłoszeniu.

4. Kierunki modyfikacji języka reklamy i ogłoszeń w przekazie medialnym.

Wnioski

– język reklam i ogłoszeń prasowych wykorzystuje kod powszechny;

– hasła reklamowe zbudowane są krótko i wywołują pozytywne wrażenia;

– w reklamie wykorzystuje się utarte frazy;

– do reklam wprowadza się język potencjalnego odbiorcy (np. młodego pokolenia);

– ogłoszenia prasowe obarczone są skrótami myślowymi i błędami (łącznie z ortograficznymi);

– zarówno reklama, jak i ogłoszenia wypełnione są sloganami i peryfrazami;

– komunikaty werbalne reklam wzmacniane są przez znaki graficzne, komunikowanie symboliczne;

– zarówno reklama, jak i ogłoszenia wykorzystują zdania pojedyncze;

– porównania i metafory są siłą wymowy reklamy;

– reklama wykorzystuje grę słów; – ogłoszenia i reklamy wykorzystują wyrazy z języków obcych.