Wiersze Sępa Szarzyńskiego

Sonet I O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego: Gorączkowy ruch przenika cały wszechświat. Życie ludzie to ciągła ucieczka przed śmiercią. Ludzie popełniają w młodości błędy, których potem się wstydzą. Nie liczą się dobra materialne, szkodzą w spotkaniu z Bogiem: O moc, o rozkosz, […]

Literatura europejska

Literatura baroku: Barok był reakcją na renesansowe ideały estetyczne, które z czasem spowszechniały i nie pasowały już do nowych niespokojnych czasów. Twórcy barokowi przedstawiali bogactwo formy, ozdobność, dziwność. Teorie literackie na temat baroku przedstawiali: E. Teseauro B.Gracian M.K.Sarbiewski (O poezji doskonałej) Poeci stosowali liczne środki […]

Pierre Corneille

Pierre Corneille (1606-1684) Zwany ojcem teatru francuskiego. Urodzony w Rouen, w rodzinie o bogatych tradycjach prawniczych. Był adwokatem i rzecznikiem królewskim. Przez przypadek zetknął się z teatrem Mondory’ego. Jego sztuka Melite podbiła Paryż, tj. Cyd, dzięki któremu Ludwik XIV nadał autorowi tytuł szlachecki. Posądzony o […]

Molier

Molier = Jan Baptysta Poquelin (1622-1673) Urodził się w Paryżu w 1622r. w rodzinie mieszczańskiej. Uczył się w Paryżu w kolegium jezuickim Clermont. Był tapicerem nadwornym i lokajem królewskim. Mając 21 lat zrezygnował ze stanowiska na dworze królewskim, by związań się z Magdaleną Bejart i […]

Jan Sobieski

Jan Sobieski (1624-1696) Rycerz, hetman, a potem król Polski, popularny wśród szlachty. Nosił się z polska: kontusz, szabla, wysoko podgolona czupryna, wąsy. Był wykształcony, zwiedzał obce kraje, znał języki. Po zwycięstwie w bitwie pod Chocimiem nad Turkami zostaje królem w 1673r. Umiera w swoim ulubionym […]

Jan Chryzostom Pasek

Jan Chryzostom Pasek (ok.1636-ok.1700) Pochodził z niezamożnej szlachty, dzierżawiącej majątki w okolicach Rawy Mazowieckiej, wychowanej jezuitów. Przez ponad 10 lat prowadził barwny i burzliwy żywot żołnierza. Walczył pod wodzą hetmana Czarnieckiego w Danii, później walczył w wojnie z Moskwą, dowodził pospolitym ruszeniem przeciw Turkom. W […]

Wiersze Potockiego

Troska Potockiego o losy Rzeczypospolitej: Poezję Wacława Potockiego charakteryzuje ogromy krytycyzm wobec szlacheckiego społeczeństwa XVII w. Na poglądach poety zaważyły gorzkie doświadczenia życiowe. Niechaś śpi pijany (Na toż trzeci raz) Podmiot liryczny zarzuca społeczeństwu postawę niemoralną, bierną (pasywną). Psy symbolizują przekupnych stróży pokoju. Utwór jest […]

Wojna chocimska

Tytuł: Wojna chocimska Autor: Wacław Potocki Gatunek: epos Tematyka jest patriotyczna, utwór nawołuje do walki. W założeniu utwór miał być wierszowanym przekładem diariusza (dziennika) Jakuba Sobieckiego, uczestnika  zwycięskiej bitwy pod Chocimiem (1621) z turkami. Potocki w licznych fragmentach odchodzi od suchej żołnierskiej relacji i na […]

Wacław Potocki

Wacław Potocki (1621-1696) Wychowany w szlacheckiej rodzinie ariańskiej o dużych tradycjach patriotycznych, na południu Polski. Uczył się u domowego nauczyciela. Walczył przeciwko Szwedom i wojskom Rakoczego, występował na sejmikach przeciwko anarchii szlacheckiej, popierał wzmocnienie władzy królewskiej i zasadę dziedziczności tronu. Po uchwale Sejmu, która wypędzała […]

Daniel Naborowski

Daniel Naborowski (1573-1640) Wszechstronnie wykształcony syn krakowskiego aptekarza. Uczył się głównie za granicą w Wittenberdze, Strasburgu, Padwie, Bazylei (medycyna), Orleanie (prawo). Wiedzę z zakresu fizyki, mechaniki i astronomii pobierał u Galileusza. Przez 12 lat przebywał na różnych europejskich uniwersytetach. Określamy go mianem poeta-doctus (poeta, uczony […]