Znaki i ich rodzaje

Znak – fragment rzeczywistości materialnej, który niesie określone informacje. Znak jest dwudzielny:

  • zawiera element znaczący (element materialny), np. ślad atramentu na kartce papieru, gest oraz
  • element znaczony (element pojęciowy) treść znaku.

Rodzaje znaków:

  • znak umowny (konwencjonalny) – element rzeczywistości materialnej, która ma znaczenie nadane przez człowieka;
  • oznaki (symptomy) – znaki, które powstają w sposób naturalny bez ludzkiego zamiaru. Oznaki służą nam do odbierania informacji ze świata i mają charakter przyczynowo-skutkowy, np. gorączka.

Rodzaje znaków umownych:

  • znaki symboliczne – określają związek pomiędzy formą znaku a znaczeniem, który został stworzony przez człowieka,
  • znaki ikoniczne – podobne do oznaczonych rzeczy, zjawisk, odtwarzają pewne cechy ich wyglądu (obrazki).

Język naturalny – język powstały w skutek rozwoju określonej grupy etnicznej, np. język polski.

Znaki języka naturalnego. Składają się ze zbioru elementarnych jednostek  – brzmień, które odnoszą się do rzeczywistości jedynie w większych całościach, czyli słowach. Mają dwie formy: brzmieniowa i graficzna – znakom brzmieniowym odpowiadają znaki graficzne, czyli pismo. Każdy znak brzmieniowy ma swój odpowiednik graficzny. Wśród znaków języka naturalnego wyróżnia się: morfemy, wyrazy, związki frazeologiczne, wypowiedzenia, teksty.

Religie uniwersalistyczne: chrześcijaństwo, judaizm, islam.

Symbole danej religii:

  • islam – półksiężyc,
  • chrześcijaństwo – krzyż,
  • prawosławie – krzyż,
  • judaizm – gwiazda Dawida.