Motyw pory roku

Motyw pory roku – Literatura podmiotu:

 • Mit o Demeter i Korze
 • Nie porzucaj nadzieję (pieśń IX) – Jan Kochanowski
 • Chłopi – W. Reymont
 • Deszcz jesienny – Leopold Staff
 • Przedwiośnie – Stefan Żeromski
 • Kalina – Teofil Lenartowicz

Motyw pory roku – Literatura przedmiotu:

 • BOBROWSKA Barbara. Strofy o późnym lecie – nie tylko tuwimowskie [J. Tuwim Strofy o późnym lecie, A. Kamieńska Koniec wakacji, Wozem, J. Harasymowicz Żniwa, Las // Polonistyka. – 1982, nr 5, s. 349-354
 • BALBUS Stanisław: Pory roku: Chłopi / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus i Włodzimierz Maciąg. – Wrocław: Ossolineum, 1976. – S. 273-279
 • KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku czasów Oświecenia. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. – Rozdz.: Cztery pory roku. – S. 13-96 ISBN 83-01-05517-0
 • KOSTKIEWICZOWA Teresa. Oświeceniowe wiersze o porach roku wobec dziedzictwa Jana Kochanowskiego // Pamiętnik Literacki. – 1980, nr 4, s. 105-114

Motyw pory roku – Sztuka:

 • Wiosna – Sandro Botticelli
 • Banie lato – Józef Chełmoński
 • Berezyna – Julian Fałat

Motyw pory roku – Cytaty:

Po chwili wiosna przyjdzie

Ten śnieg z nienagła zejdzie,

A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje

W rozliczne barwy znowu sie odzieje – J. Kochanowski, Pieśń IX

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę – J. Lechoń, Herostrates

Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,

Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu – A. Mickiewicz, Pan Tadeusz

Motyw pory roku – Film:

 • Opowieści czterch pór roku – Eric Rohmer