Motyw arki przymierza

Zaliczany jest do motywów biblijnych, podobnie motyw apokalipsy.

Literatura:

  • Biblia –  Księga Rodzaju 7  6-24
  • Kazania sejmowe – P. Skarga (w I kazaniu  autor podkreśla u Mojżesza mądrość z nieba w sprawowaniu władzy nad ludem.
  • Konrad Wallenrod – A. Mickiewicz (Pieśń Wajdeloty –  poezja organizuje więź pomiędzy starszymi a młodszymi pokoleniami narodu, a tym samym jest wielką siłą scalającą naród, stanowiącą o jego istnieniu)

Przydatne cytaty:

  • O wieści gminna! Ty arko przymierza Między dawnymi i młodszymi laty. W tobie lud składa broń swego rycerza, Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiat. – A. Mickiewicz, Pieśń Wajdeloty.