Franciszek Zabłocki

Franciszek Zabłocki (1752-1821) Urodził się w rodzinie szlacheckiej na Wołyniu, podobno ukończył kolegium Pijarskie. Około 1773r. przybył do Warszawy i zaczął pracować w Komisji Edukacji Narodowej, później został sekretarzem Towarzystwa do ksiąg Elementarnych. W czasie sejmu czteroletniego był poetą piórem walczącym z przeciwnikami reform (satyry, paszkwile, pamflety). Brał udział w powstaniu Kościuszkowskim, po jego upadku wyjechał do Rzymu na studia teologiczne, gdzie przyjął święcenia kapłańskie, do końca życia był proboszczem, a później także dziekanem w  Końskowach. Zasłynął jako poeta drukując swoje wiersze na łamach Zabaw … (ody, sielanki, bajki, listy poetyckie) ale przede wszystkim był komediopisarzem. Napisał ponad 50 komedii, z których do dzisiaj zachowały się 43. Najsłynniejsze to: Fircyk w zalotach i Sarmatyzm. Prawdopodobnie Fircyk był wzorowany na utworze J.A.Romagnesi o tytule: Le Petit-matre amoureaux. Szacuje się, że jedynie 40% tekstu pochodzi z pierwowzoru, niektóre sceny rozbudowano, inne usunięto. Zachowano schemat intrygi, podobnie jest  z podziałem na akty i sceny. Imiona bohaterów spolszczono a akcję przeniesiono z Paryża do Warszawy. Sztukę grywano z powodzeniem na teatrach warszawskich.