Motyw małej ojczyzny

Literatura:

  • Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz
  • Nad Niemnem – Eliza Orzeszkowa
  • Dolina Issy – Czesław Miłosz
  • Kronika wypadków miłosnych – Tadeusz Konwicki
  • Mała ojczyzna – ksiądz Jan Twardowski
  • Kamień na kamieniu – Wiesław Myśliwski

Film:

  • Osada – reż. M. Night Shyamalan
  • Moja własna ojczyzna – reż. Mira Nair

Przydatne cytaty:

  • Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna…- T. Różewicz