Motyw zagłady

Motyw zagłady – opracowanie

Zagłada stała się typowym dla literatury powojennej tematem. Najważnieszym obowiązkiem moralnym pisarzy było w tym czasie danie świadectwa, opisanie zdarzeń, osądzenie win, utrwalenie śladu po ludziach anonimowo zgładzonych, podjęcie próby ocalenia ich imion i twarzy. Masowa i z nieludzką systematycznością przeprowadzona eksterminacja Żydów, tragedia nie mająca odpowiednika w historii  była tematem trudnym do opisania dla wilu twórców. Pisarze stanęli wobec braku języka jakim, jakim można byłoby mówić o doświadczeniu zagłady. Nie zabrakło jednak twórców, którzy podjęli trud przedstawienia Holokaustu.

Motyw zagłady – Literatura podmiotu:

 • Medaliony – Zofia Nałkowska
 • Opowiadania – Tadeusz Borowski
 • Rozmowy z katem – Kazimierz Moczarski
 • Zdążyć przed panem Bogiem – Hanna Krall
 • Osmaleni – Irit Amiel
 • Adama Czerniakowa Dziennika getta warszawskiego
 • Tworki – Marek Bieńczyk
 • Koń Pana Boga – Wilhelm Dichter
 • Odpływający ogród – Ida Fink
 • Dziennik 12 czerwca 1942 – 1 sierpnia 1944 – Anna Frank
 • Czarne Sezony – Michał Głowiński
 • Żydowska wojna – Henryk Grynberg
 • Żywe i martwe morze – Adolf Rudnicki
 • Zagłada – Piotr Szewc

Motyw zagłady – Literatura przedmiotu:

 • Polonistyka 2004, nr 4
 • P. Śliwiński, Zagłada, „Polonistyka” nr 1, 2004 dodatek Matura 2005 – egzamin wewnętrzny, s. 18-20.
 • J. Leociak – Tekst wobec zagłady (O relacjach z getta warszawskiego), Warszawa 1997
 • Literatura na świecie, 2004, nr 1-2
 • Literatura polska wobec zagłady, Red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2001.
 • J. Wróbel, Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939 – 1987, Kraków 1991
 • K. Kuczyńska-Koschany, Symbol Zagłady, materia cierpienia. Drzewo i Drewno Tadeusza Różewicza // Polonistyka. ? 2004, nr 10, s. 36-40
 • J. Błoński, Prawodawca sztuki i prorok zagłady ? Stanisław Ignacy Witkiewicz / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. ? Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. ? S. 751-769
 • M. Inglot, U źródeł literackich obrazów wielkiej zagłady // Język Polski w Szkole Średniej 1996/1997, nr 4, s. 17-23
 • A.H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, Warszawa 2003
 • M. Czermińska, Opowiedzieć powstanie, opowiedzieć zniszczenie: (o ?Pamiętniku? Mirona Białoszewskiego) / W: LITERATURA wobec wojny i okupacji: studia / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. ? Wrocław: Ossolineum, 1976. ? S. 103-121. ? (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej)
 • A. Tokarczyk, Czterech jeźdźców Apokalipsy. ? Warszawa: Iskry, 1988. ? 192 s. ISBN 83-20-70623-8
 • B. Przynuszała, Opis Zagłady ? ?opowieść negatywna? // Polonistyka. ? 2001, nr 10, s. 607-612

Motyw zagłady – Film:

 • Korczak – reż. Andrzej Wajda
 • Katyń – reż. Andrzej Wajda
 • Pożegnanie z Marią – Filip Zylber
 • Śmierć miasta – Władysław Szpilman

Motyw zagłady – Ważne pojęcia:

Antysemityzm – postawa wyróżniająca się niechęcią, nienawiścią, nieufnością do Żydów, żwyiąca się uprzedzeniem stereotypem, przekonaniem o światowym wpływaniu elit żydowskich na politykę i ekonomię

Holokaust – zagłada Żydów