Dusiołek – B. Leśmian

Filozoficzny charakter utworu wiąże się z postawionym w wierszu pytaniem Bajdały skierowanym do Boga, a dotyczącym sensu istnienia Dusiołka.
Ta fantastyczna postać symbolizuje zło, tak więc pytanie bohatera ballady jest w istocie pytaniem o przyczynę uniesienia zła na świecie. Ponadto, ponieważ Dusiołek zaatakował Bajdałę, gdy zmęczony chłop zasnął (był bezbronny, nie uważał na to, co się dzieje wokół) można przypuszczać, że zło atakuje człowieka, kiedy ten pozwoli sobie na chwilę człowieka, nieuwagi.