Denis Diderot

Denis Diderot (1713-1784) Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Wybitny literat i filozof francuski. Zwolennik materializmu i deizmu. Pisał eseje, komedie, powieści, krytyk sztuki i literatury. Był głównym redaktorem Encyklopedii, której poświęcił 27 lat życia. Dzieło to sumowało poglądy epoki oświecenia (polityka, religia, filozofia). Zwolennik teorii predestynacji. Pisał w Kubusiu: Wszystko co nas spotyka na świecie dobrego i złego zapisane jest w górze. Kroczymy w ciemności po tym co jest zapisane w górze.

Poglądy Diderota:

  • Nie warto zajmować się Bogiem, ponieważ w przyrodzie nie ma śladów jego działania.
  • Człowiek postępujący zgodnie z prawami natury jest szczęśliwy, kiedy zaś od nich odchodzi, pogrąża się w fałszu i cierpieniu.
  • Społeczeństwo powinno być oparte na naturalnych zasadach równości i sprawiedliwości.
  • Także postaw moralnych należy szukać w prawach natury, ale nie w religijnych przesądach.

Denis Diderot jest autorem utworu pt. Kubuś Fatalista i jego pan skonstruowanego z niezwykłą precyzją, która stoi w pewnej sprzeczności z pozornym chaosem przeplatających się opowieści Kubusia o swych amorach, rozmaitych przygód zdarzających się podczas podróży i rozlicznych dygresji autorskich. Wszystko to wydaje się lekkie i dowcipne, lecz występują tu problemy wolnej woli człowieka, roli przeznaczenia bądź przypadku w życiu, to ważne kwestie filozoficzne.