Szymon Szymonowic

Szymon Szymonowic (1559-1629) urodzony we Lwowie, w rodzinie mieszczańskiej, jego ojciec był rajcą miejskim a wuj wykładowcą na Akademii Krakowskiej. Później uzyskał szlachectwo. Studiował w Polsce na Akademii Krakowskiej (gdzie uzyskał tytuł bakałarza) i za granicą, w Belgii i Florencji., gdzie studiował filologię klasyczną i […]

Łukasz Górnicki

Łukasz Górnicki ? tłumacz, historyk, pisarz i wierszopis. Uszlachcony mieszczanin, który rozwój swojej kariery zawdzięcza głównie możnym mecenasom. Jako historyk zapisał się chlubnie Dziejami w kronice polskiej. Sławę i pamięć zyskał polską adaptacją włoskiego dzieła Corteginao (Dworzanin) Baltazara Castiglionego, który wydał w 1566r. dzieło o […]

Treny Kochanowskiego

{tabs type=tabs} {tab title=Gatunek:} Tytuł: Treny Autor: Jan Kochanowski Gatunek: tren – powstał już w starożytności, śpiewano go wtedy przy łożu zmarłego. Był wtedy pieśnią lamentacyjną o charakterze elegijnym. Utwór wyrażał żal po czyjejś śmierci. Opisywano czyny, zasługi i zalety osoby zmarłej, ukazują pustkę która […]

Odprawa posłów greckich

Tytuł: Odprawa posłów greckich Autor: Jan Kochanowski Gatunek: tragedia (pierwsza polska) Czas i miejsce akcji: Troja (przed pałacem królewskim), II połowa XII w. p.n.e. Fabuła: oparta na micie o wojnie trojańskiej i Iliadzie Homera Odprawa ukazała się w 1571 r. Premiera odbyła się 12 stycznie […]

Pieśni Kochanowskiego

{tabs type=tabs} {tab title=Gatunek:} Tytuł: Pieśni Autor: Jan Kochanowski Gatunek literacki: liryka Gatunek literacki: pieśń – najstarszy gatunek liryki, cechuje ją budowa stroficzna, powtórzenia (refren, paralelizm), prosty styl, jednolity wzorzec rytmiczny, czasami refren. Pisany wierszem, rozbudowany, składa się ze zwrotek. Czas powstawania utrowu: całe życia […]

Fraszki Kochanowskiego

{tabs type=tabs} {tab title=Gatunek:} Tytuł: Fraszki Autor: Jan Kochanowski Gatunek literacki: fraszka ? (z wł. fraca ? gałązka, żart, figielek) krótki zwykle żartobliwy utwór wierszowany, opart na dowcipnym, błyskotliwym pomyśle, zakończony pointą. To odmiana epigramatu. Ze względu na budowę wyróżnia się fraszki: epigramatyczne (zwięzłe), opisowo-ilustracyjne, […]

Jan Kochanowski

{tabs type=tabs} {tab title=Biografia:} Jan Kochanowski (1530-1584) ? urodził się w 1530r. w Sycynie, zmarł w 1584 w Lublinie, spoczywa w Zwoleniu. Pochodził ze średnio zamożnej szlachty z ziemi radomskiej. Spośród jego siedmiu braci jeszcze dwóch zajęło się literaturą. W 1544 r. rozpoczął studia na […]

Żywot człowieka poczciwego

Tytuł: Żywot człowieka poczciwego Autor: Mikołaj Rej Gatunek: zwierciadło, gatunek powstał w okresie antyku ale rozpowszechnił się dopiero w renesansie. Jego celem jest dydaktyzm. Traktuje o cechach człowieka i jego zachowaniu poprzez ukazywanie go w różnych sytuacjach, przez co prezentuje pewien prezentuje wzór osobowy. Propaguje […]

Krótka rozprawa między trzema osobami

Tytuł: Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem, którzy i swe i innych ludzi przygody wyczytają, a także i zbytki, i pożytki dzisiejszego świata Autor: Mikołaj Rej Gatunek: dialog, nacechowany dydaktyzmem traktat polityczny z elementami satyry Problematyka Krótkiej rozprawy: Tekst wydrukowany w 1543r. […]

Mikołaj Rej

Mikołaj Rej z Nagłowic (1505-1569)? urodził się 4.02.1505r. w Żurawnie pod Haliczem w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Nauki pobierał w Skalmierzu, Lwowie oraz Krakowie. Żadnej ze szkół nie ukończył, wolał czas spędzać na zabawach. Potem przebywając na dworach, zauważył swoje braki w wykształceniu i nadrabiał je […]