Motyw franciszkański

Opracowanie Motywu franciszkańskiego:

Założycielem zakonu franciszkańskiego jest św. Franciszek z Asyżu (żył na przełomie XII i XIIIw). Cechy postawy franciszkańskiej:

  • pokora-„jestem tak mały, że mogę zmieszać się z pyłem”- Franciszek nie pragnie rozgłosu ani sławy,
  • ubóstwo – oddaje sukno ze sklepu ojca, pieniądze, własne ubrania biednym, na siebie wkłada stare łachy. Nie chce żyć jak ojciec i pomnażać bogactwa kosztem innych ludzi.
  • miłość bliźniego – każdy człowiek jest jego bratem lub siostrą, wszystkim co miał podzielił się z innymi Miłość do świata, przyrody-powtarzał, że jego domem jest cały świat, czuł się częścią natury, kochał wszystkie stworzenia, dążył do wewnętrznej doskonałości.

Odchodzącego dnia chwała, Przedśpiew i Wróbel – L. Staffa

W utworach ujawnia się szacunek franciszkanów wobec ludzi, zrozumienie dla nich, przyjacielem człowieka może być każdy, nawet mały, szary wróbel, pochwała życia na łonie natury, ukazanie wielkości Boga, Jego miłości dla nas, wiara w życie wieczne.

Święty Franciszku z Asyżu – Jan Twardowski

Dziękuję Ci po prostu autor ukazuje nam, że wszystko co się dzieje, co nas otacza, każde nasze szczęście wydarza się dzięki Bogu, umiejętność samokrytyki, krytycznego oceniania swego postępowania(„nie mam za grosik świętości”), podziw przyrody(„Piękne są góry i lasy).

Motyw franciszkański we współczesnej literaturze:

  • Legenda o św. Franciszku,
  • Odchodzącego dnia chwała, Przedśpiew i Wróbel – L. Staffa
  • Święty Franciszku z Asyżu – Jan Twardowski

Literatura przedmiotu:

FRANCISZKANIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al – Wrocław: Ossolineum, 1992. – S. 302-307. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7

KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. – Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. – Rozdz.: Nurt franciszkański. Księga ubogich [Jan Kasprowicz]. – S. 33-34. – (Analizy; Streszczenia)
ISBN 83-7435-224-8

KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. – Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. – Rozdz.: Nurt franciszkańskiego pogodzenia ze światem i nawiązania do motywów antycznych  [Leopold Staff]. – S. 44-45. – (Analizy; Streszczenia)
ISBN 83-7435-224-8

KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Dwa rodzaje średniowiecznej ascezy (św. Aleksy i św. Franciszek). – S. 150-152
ISBN 83-86075-47-3

LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. ? Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Ewolucja postawy twórczej Jana Kasprowicza [Księga ubogich]. – S. 48-53
ISBN 83-86075-18-X

ŁUCZYŃSKA Maria. Motywy franciszkańskie w utworach Jana Kasprowicza // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 3, s. 60-71

ŁUCZYŃSKA Maria. Św. Franciszek jako wzór radosnego życia w pokorze, ubóstwie i miłości bliźniego // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, nr 1, s. 64-76

PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Literatura Młodej Polski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. – Rozdz.: Franciszkanizm. – S. 91-99. – (Dzieje Literatury Polskiej)
ISBN 83-01-10889-1