Mikołaj Sęp Szarzyński

Mikołaj Sęp Szarzyński (1550-1581) Wykształcenie zdobył we Lwowie, studiował na uniwersytecie niemieckim w Wittenberdze i Lipsku (ośrodki luterańskie), tam zetknął się z ruchami protestanckimi. Prawdopodobnie był kalwinem. Dokonał konwersji i wrócił do kościoła katolickiego za sprawą jezuitów, z którymi był związany. Zmarł mając 31 lat. W 20 lat po jego śmierci wydano jedyny tom jego poezji: Rytmy = Wiersze polskie. Pod koniec XIX w. odnaleziono erotyki (wiersze miłosne) prawdopodobnie jego autorstwa.