Bolesław Prus

Bolesław Prus = Aleksander Głowacki (prawdziwe imię i nazwisko) 20.08.1847 – 19.05.1912. Urodził się w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie w rodzinie zarządcy prywatnych majątków ziemskich.

Matka zmarła, gdy miał 3 lata a niedługo potem ojciec. Zaopiekowała się nim babka zamieszkała w Puławach, a po jej śmierci ciotka z Lublina. Naukę rozpoczął w Szkole Realnej w Lublinie, następnie przeniósł się do Siedlec i Kielc, gdzie mieszkał jego starszy brat Leon Głowacki – nauczyciel historii.

Początkowo planował kariery w dziedzinie nauk ścisłych, traktował swoje pierwsze humoreski prasowe jako pracę zarobkową. Później, gdy uznał swoją twórczość literacką za działalność równie pożyteczną jak zajęcia naukowe, nie zmieniał już przyzwyczajeń publiczności do pseudonimu i pozostał przy Prusie. W 1863 r. uciekł do oddziału powstańczego. Ranny podczas potyczki w pobliżu Siedlec – dostał się do niewoli rosyjskiej. Po kuracji w szpitalu pozwolono mu jako młodocianemu wrócić do rodziny w Lublinie.

W 1864 r. aresztowano go. Zwolniony po 3 miesiącach wstąpił do liceum lubelskiego. Ukończył je w 1868 r. i został przyjęty na Wydział Matematyczno-Fizyczny Szkoły Głównej w Warszawie. Zrezygnował po II roku ze studiów i przeniósł się do szkoły rolniczo-leśnej w Puławach. Tu również nie zagrzał miejsca i ponownie wyjechał do Warszawy gdzie imał się różnych zajęć (m. in. pracy fizycznej w zakładach metalowych). Od 1872 r. współpracował jako felietonista z „Opiekunem Domowym” i „Niwą”, od 1873 – z humorystyczną „Muchą”, od 1874 z „Kolcami”.

W 1875 r. w „Kurierze Warszawskim” zaczął drukować kronikę tygodniową. Dało mu to dostatecznie pewną podstawę bytu by się ożenić. Wybranką była kuzynka Oktawia Trembińska. Ich związek był wypełniony trwałymi uczuciami, wzajemnym wspomaganiem się oraz bogactwem wrażeń. Prus stronił od „wielkiego świata”. Wolał zacisze warszawskiego mieszkania i kameralne rozmowy w znajomym gronie.

Ze względu na agorafobię (lęk przestrzeni) unikał dalekich podróży i rozległych widoków. Większość letnich urlopów spędził w Nałęczowie.Zmarł w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. Na grobie wystawiono pomnik dłuta S. Jackowskiego z napisem Serce serc.

Prus to pisarz pozytywistyczny. Napisał np. „Faraona”, „Antek”, „Lalka”, „Anielka”, „Katarynka”, „Emancypantki”. Artyzm jego prozy jest niezwykle wysoko ceniony. Faraon ukazywał się w Tygodniku ilustrowanym od 5 pażdziernika 1895 r do końca następnego. Wydanie książkowe ukazało się w 1879 r. Powieść zaskoczyła zarówno czytelników jak i krytyków.

Kalendarium życia i twórczości:

  • 1874- narodziny w Hrubieszowie
  • Zatrudniwszy się w „Kurierze Warszawskim” gdzie do r. 1887 zamieścił tam 345 felietonów tygodniowych.
  • 1887- przechodzi do „Kuriera Codziennego” r. opublikował do 1901 r. 373 felietony.
  • 1905-1911 praca dla „Tygodnika Ilustrowanego” napisał 178 kronik. Dodając do tego podobne teksty, zamieszczane w innych pismach, to bilans jego dorobku felietonowego wynosi ok. 1100 kronik.
  • Drugi dział twórczości Prusa to małe formy narracyjne- ok. 110 utworów. Są tu pisane w młodości szkice humorystyczne, obrazki w rodzaju utworu Na wakacjach (1884), nowele, jak np. Antek, Katarynka i Michałko (1880), Kamizelka (1882), Z legend dawnego Egiptu (1888) i Sen (1890). Są też obszerniejsze od nowel opowiadania i szkice powieściowe, jak Sieroca dola (1877), Przygoda Stasia (1879), Powracająca fala (1880), Grzechy dzieciństwa (1883) i Omyłka (1884). Atut tych utworów to wnikliwe psychologicznie zarysowanie sylwetek dzieci i bohaterów niepozornych kondycją społeczną. Przykuwają one naszą uwagę problematyką moralną, delikatnością rysunku życia wewnętrznego, sugestywnością i starannością konstrukcji.
  • Na plon powieściowy Prusa składają się: Placówka (1886), Lalka (1889), Emancypantki (1893), Faraon (1896), Dzieci (1908) i niedokończone Przemiany (1912). Powieści te poprzedziła Anielka (1880), pokrewna przez zakrój tematyki.
  • 1905 – zostaje członkiem Komitetu Obywatelskiego niosącego pomoc pozbawionym pracy robotnikom 1897 – patronując powstaniu Towarzystwa Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa. Utwory opublikowane w tym okresie, np. Ze wspomnień cyklisty (1903), nie mają już większego znaczenia. Wydarzenia 1905 znalazły wyraz w powieści Dzieci (1906). Śmierć pisarza przerwała pracę nad powieścią Przemiany.
  • 1812- śmierć w Warszawie