Zdążyć przed Panem Bogiem

Tytuł: Zdążyć przed Panem Bogiem

Autor: H. Krall

„Zdążyć przed Panem Bogiem” ma formę reportażu. Jest to wywiad przeprowadzony z Markiem Edelmanem, jednym z przywódców powstania w warszawskim getcie, świadkiem strasznych wydarzeń.

„Odwirowany ze słów”, bardzo skondensowany dialog przedstawia prawdę o getcie i powstanie – prawdę przekazaną przez Edelmana, który odziera z patosu zdarzenia, nie chce propagować legend ani mitów, lecz fakty, które miały miejsce.

Wierzymy mu tym bardziej, że nie wspomina samych aktów heroizmu, mówi o tym, że walczono o numerki życia, a w getcie były prostytutki.

Gdy powątpiewa w symboliczny sens masowych samobójstw, mocy nabiera drugi nurt wywiadu – teraźniejszość lekarza, który ratuje życia ludzkie, trwa w ciągłym wyścigu z Bogiem.