W chałupie – J. Kasprowicz

W wierszu jest przedstawiony opis wiejskiej izby, mówiący o nędzy chłopa. Na tle brzydkiego wnętrza izby, ciekawe wydają się dwie (kolorowe) postacie kobiet: starej i młodej.

Naturalistyczny opis izby i jej mieszkańców ma wzbudzić litość w czytelniku, który powinien przejąć się losem chłopa.