Motyw naprawy państwa

Naprawa państwa – Koncepcje zawarte w publicystyce, filozofii i literaturze, zmierzające do wskazania niedomogów w funkcjonowaniu państwa oraz propozycje zmian. Platon – „Państwo” – Jest to obraz doskonale zharmonizowanej społeczności, gdzie trzem funkcjom duszy (rozum, odwaga, pożądanie) odpowiadać by miały funkcje: rządców, żołnierzy i rolników.

Platon wykorzystuje w swojej koncepcji analogię między budową i funkcjonowaniem jednostki (stanowi organiczną całość) a polis. Rozwijając swą psychopolityczną koncepcję analogii doszedł on do wniosku, że tak jak człowiekiem rządzi rozum, tak też w państwie powinni
panować filozofowie.

Swymi propozycjami przeciwstawia się Platon tendencjom indywidualistycznym w państwie.