Motyw pogrzebu

Opracowanie motywu pogrzebu

Pogrzeb – Inaczej pochówek, jest ceremonią składania do grobu zmarłego. W przeszłości związany był z bogatym rytuałem (np. czuwanie przy marach, wspólne modlitwy, msza żałobna, stypa, niu praw boskich, kierując się miłością podział majątku po zmarłym), z którego siostrzaną, chowa brata uznanego za obecnie ocalało niewiele. zdrajcę.

Motyw pogrzebu – Literatura:

LIS Izabela. O słowiańskich obrzędach i obyczajach pogrzebowych słów kilka… // Polonistyka.  2005, nr 10, s. 15-17

POGRZEB w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki.  Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.  – S. 363, 377, 449-454. – (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce) ISBN 83-01-02771-1