Motyw nadzieji

Nadzieja

Nadzieja – Oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego, wymarzonego; ufność, że to się spełni, urzeczywistni; stan, który towaczyszy dążeniu do celu,
ideału, pozwalający wierzyć, że cel zostanie osiągnięty; także uczucie, które dodaje sił w pokonywaniu trudności na drodze do realizacji zamierzeń.

Literatura

BOROWSKI Andrzej: O trwodze, rozpaczy i nadziei w Trenach Jana Kochanowskiego / W: JAN Kochanowski: interpretacje / red. Jan Błoński. ? Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. ? S. 166-176
ISBN 83-08-01812-2GRADKOWSKI Henryk. Nadzieje i zwątpienia. Szkic o polskiej poezji współczesnej. Cz. 1: (W kraju do połowy lat siedemdziesiątych) // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, nr 3, s. 22-31GRADKOWSKI Henryk. Nadzieje i zwątpienia. Szkic o polskiej poezji współczesnej. Cz. 2: Czas przełomu // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, nr 4, s. 21-33KUZIŃSKI Piotr. Przestrzeń i nadzieja w ?Procesie? F. Kafki // Polonistyka. – 1985, nr 6, s. 445-456MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. ? Wyd. 2 rozsz. ? Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. ? Rozdz.: O potrzebie nadziei. Pierwsza przechadzka. ? S. 76-84. ? (Biblioteka Analiz Literackich; 51)
ISBN 83-02-03301-4NADZIEJA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. ? Kraków: Wydawnictwo ?GREG?, 2004. ? S. 217-220
ISBN 83-7327-394-8ŚLIWIŃSKI Piotr. Niepokora, bunt, głód nadziei // Polonistyka. ? 2005, nr 3, s. 51-55