Motyw nadziei

Nadzieja – Oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego, wymarzonego; ufność, że to się spełni, urzeczywistni; stan, który towarzyszy dążeniu do celu,
ideału, pozwalający wierzyć, że cel zostanie osiągnięty; także uczucie, które dodaje sił w pokonywaniu trudności na drodze do realizacji zamierzeń.

Motyw nadziei – Literatura:

BOROWSKI Andrzej: O trwodze, rozpaczy i nadziei w Trenach Jana Kochanowskiego / W: JAN Kochanowski: interpretacje / red. Jan Błoński. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 166-176
ISBN 83-08-01812-2

GRADKOWSKI Henryk. Nadzieje i zwątpienia. Szkic o polskiej poezji współczesnej. Cz. 1: (W kraju do połowy lat siedemdziesiątych) // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, nr 3, s. 22-31

GRADKOWSKI Henryk. Nadzieje i zwątpienia. Szkic o polskiej poezji współczesnej. Cz. 2: Czas przełomu // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, nr 4, s. 21-33

KUZIŃSKI Piotr. Przestrzeń i nadzieja w „Procesie” F. Kafki // Polonistyka. – 1985, nr 6, s. 445-456

MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – Rozdz.: O potrzebie nadziei. Pierwsza przechadzka. – S. 76-84. – (Biblioteka Analiz Literackich; 51)
ISBN 83-02-03301-4

NADZIEJA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 217-220
ISBN 83-7327-394-8

ŚLIWIŃSKI Piotr. Niepokora, bunt, głód nadziei // Polonistyka. – 2005, nr 3, s. 51-55