Motyw mitów greckich

Motyw mitów greckich – opracowanie

Mity to opowieści, które wyrażają i organizują wierzenia danej społeczności. Opowiadają o stworzeniu świata, bogów, ludzi i zjawiskach przyrody. Stąd wziął się podział mitów na:

 • teologiczne (greckie theos- bóg, gignomai – staje się, powstaje) – mity mówiące o bogach i bohaterach,
 • antropogeniczne (greckie antropos- człowiek) – mity o narodzinach, życiu człowieka,
 • kosmogeniczne (greckie kosmos- świat) – o powstaniu wszechświata,
 • genaologiczne(greckie genaologia – historia rodu, rodowód) – mówiące o historii narodów.

W świadomości ludzi starożytnych pełniły funkcje:

 • poznawcze – umożliwiają interpretację zjawisk przyrody,
 • światopoglądowe – jako podstawa wierzeń religijnych,
 • sakralne – poprzez powiązanie z kultem bóstw i rytualnych obrzędów mity tworzyły więź społeczną, uświadamiały odrębność i tożsamość danej społeczności, określały obyczaje i tradycje,
 • kulturotwórcze – inspirująca dla poetów, rzeźbiarzy, malarzy, architektów.

Mity prezentują zachowania bogów, ludzi i herosów, które przetrwały i są aktualne do dnia dzisiejszego. W życiu codziennym stale mamy do czynienia z tematami opisanymi w mitach, np. miłość, zazdrość czy walka o władzę.

Mity w całości były tworem ludzkiej wyobraźni, stąd też wszystko czego dotyczyły miało związek z człowiekiem. Prezentowały ludzkie postawy i zachowania, opowiadały o ludzkich pragnieniach i namiętnościach. Prezentowały tradycje i obyczaje ówczesnych ludzi. Dawały ludziom pełne i logiczny obraz otaczającego ich świata. Mity umożliwiają nam dziś poznanie kultury starożytnej Grecji. Powstałe w tym okresie utwory pełne są aluzji i odniesień do mitów. W późniejszych epokach wielokrotnie nawiązywano do tradycji antycznych. Z czasem dzieła z tego okresu, z uwagi na ich piękno, harmonię i ład zaczęto określać mianem klasycznych. Mity stały się także podstawą do powstania archetypów i toposów. Mianem archetypów określa się pradawne, niezmienne wyobrażenia, które tkwią w świadomości zbiorowej do dzisiaj, np. Narcyz jako obraz miłości własnej. Topos stanowi powtarzający się obraz i motyw, np. teatr, ikarowy lot.

Nawiązania do mitów w epokach późniejszych zawsze umożliwiały wyrażanie sytuacji człowieka w obecnej sytuacji. Niezależnie od momentu ich powstania na stałe funkcjonują w ludzkiej wyobraźni.

Wciąż o Ikarach głoszą – Ernesty Bryll

Autor opowiada o znanym obrazie Brueghla pt. Upadek Ikara w kontekście skłonności Polaków do wielkich chwilowych uniesień.  Uważa je za wadę, gdyż w powiązaniu z nieumiejętną oceną sytuacji nie przynoszą nic dobrego. Podmiot liryczny mówi:

… nie gapić

trzeba się nam w Ikary, nie upadkiem smucić

– choćby najwyższy…

A swoje ucapić,

Czy Dedal, by ratować Ikara, powrócił?

Nike która się waha – Zbigniew Herbert

Jednym z ulubionych wątków Herberta jest mitologia grecka. Dzięki nim ukazuje współczesne konflikty w bardzo szerokiej perspektywie. Zniszczoną wojną Warszawę przyrównuje do zburzonej Troi.  W wierszu młodzieńca idącego na wojnę chce ucałować grecka bogini zwycięstwa. Powstrzymuje się jednak, nie chce wystraszyć chłopca, który wkrótce zginie za ojczyznę.

Mity stanowiły podstawę dla literatury i sztuki antycznej. Obecnie nie traktuje się ich od dawna jako wierzeń religijnych. Uznawane są raczej za opowieści o symbolicznym znaczeniu, które dawały ludziom możliwość interpretowania otaczającego ich świata i siebie samych. Ich tworzenie przypisywano kulturom pierwotnym ale nie jest to prawdą. Nawet współcześnie w kulturze tworzą się mity, ale tym razem bardziej na potrzeby filmów. Wystarczy wspomnieć o najnowszym filmie Jamesa Camerona, pt. Avatar, w którym obserwujemy przepiękną rajską krainę. Poprzez swój metaforyczny język mity przekazują nam wiele trafnych prawd i uogólnień.

Literatura:

Mit o Prometeuszu:

 • Dziady cz. III – A. Mickiewicz
 • Grób Agamemnona – J. Słowacki
 • Ludzie bezdomni – S. Żeromski
 • Stary Prometeusz – Z. Herbert

Mit o Dedalu i Ikarze

 • Oda do młodości – A. Mickiewicz
 • Ikar – J. Iwaszkiewicz
 • Wciąż o Ikarach głoszą – E. Bryll
 • Dedal i Ikar – Z. Herbert

Mit o Syzyfie:

 • Syzyfowe prace – S. Żeromski
 • Mit Syzyfa – A. Camus

Mit o Tezeuszu:

 • Boska komedia – Dante Alighieri
 • Do fraszek – J. Kochanowski
 • Lalka – B. Prus
 • Imię róży – U. Eco
 • Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą – B. Schulz
 • Proces – F. Kafka

Mit o Nike:

 • Wczorajszemu – T. Gajcy
 • Nike, która się waha – Z. Herbert
 • Nike z Samotraki? Leopold Staff
 • Nike – J. Lechoń
 • Nike – M. Pawlikowska-Jasnorzewska

Mit o Narcyzie:

 • Pieśń o Narcyzie – Owidiusz
 • Lalka – B. Prus
 • Narcyz – M. Pawlikowska-Jasnorzewska

Mit o Orfeuszu i Eurydyce:

 • Rehabilitacja – W. Szymborska
 • Przez furie jestem targany jak Orfeusz … – J. Słowacki
 • Tren XIV – J. Kochanowski