Motyw mieszczaństwa

Motyw mieszczaństwa -opracowanie

Mieszczaństwo – mieszkańcy miast bez rodowodu szlacheckiego. W różnych krajach rozwój mieszczaństwa zależnie od warunków politycznych i gospodarczych przebiegał w inny sposób. Mieszczaństwo angielskie osiągnęło wysoki statusjuż w XVII w., francuskie w wieku XVIII za sprawą rewolucji burżuazyjnej. Polskie mieszczaństwo nabrało znaczenia dopiero w XIX wieku i w przeciwieństwie do innych krajów Europy jego rola kulturotwórcza była niewielka. W okresie modernizmu mieszczaństwo zaczęto kojarzyć z ograniczeniem horyzontów i dorobkiewiczostwem, brakiem jakichkolwiek potrzeb intelektualnych czy artystycznych.

Motyw mieszczaństwa – Literatura:

LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: -Straszny mieszczanin- bohaterem wierszy Juliana Tuwima. – S. 165-168
ISBN 83-86075-18-X MIESZCZAŃSTWO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo -GREG-, 2004. – S. 201-202
ISBN 83-7327-394-8 MIESZCZAŃSTWO. Literatura mieszczańska w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 474-480. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0WEISS Tomasz: Mieszczaństwo przed sądem – Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej / W: Arcydzieła literatury polskiej: interpretacje / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. T. 1. – Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – S. 162-177
ISBN 83-03-01532-X