Motyw drzewa

Literatura:

 • Mitologia
 • Biblia (drzewo dobra i zła)
 • Pieśń o Rolandzie
 • Boska komedia – Dante Alighieri
 • Na lipę – J.Kochanowski
 • Burza – W.Szekspir
 • Laura i Filon – F.Karpiński
 • Król olch – J.W.Goethe
 • Świtezianka, Pan Tadeusz – A.Mickiewicz
 • Balladyna – J.Słowacki
 • W Weronie – C.K.Norwid
 • Nad Niemnem, Gloria victis – E.Orzeszkowa
 • Ogniem i mieczem – H.Sienkiewicz
 • Limba – A.Asnyk
 • Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach – J.Kasprowicz
 • Ludzie bezdomni – S.Żeromski
 • Wysokie drzewa – L.Staff
 • Brzezina – J.Iwaszkiewicz
 • Mały książę – A.Saint-Exupery
 • Rzeź brzóz – K.Iłłakowniczówna
 • Drzewa, Byłeś jak wielkie starte drzewo… – K.K.Baczyński
 • Gdzie sosna wielka – A.Ważyk
 • Brzoza, Dąb – W.Broniewski
 • Dlaczego nie drzewem – H.Poświatowska
 • Drzewa nie wierzące, Drzewa – J.Twardowski