Rola motta i tytułu

Rola motta i tytułu:

Motto – cytat postawiony przed tekstem utworu lub jego fragmentu (np. rozdziału w powieści czy poemacie, oświetlający zamysł autora, cechy charakterystyczne rozwijanego przezeń tematu lub ideologię dzieła)

  • Ludzie ludziom zgotowali ten los – Zofia Nałkowska
  • Medaliony
  • Kto poetę chcę zrozumieć musi pójść w świat poety – cytat Goethego zamieszczony w Sonetach krymskich A. Mickiewicza

Tytuł (łac. titulus – napis) – nazwa nadana dziełu przez jego autora i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Nadawanie dziełom tytułów wiąże się z utrwaleniem ich treści na piśmie. Umieszczony na karcie tytułowej dzieła wydanego drukiem jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających identyfikację dzieła.

  • Pan Tadeusz A. Mickiewicz eksponuje w tytule Tadeusza, chociaż nie jest on głównym bohaterem utworu. Tytuł spełnia funkcję ideologiczną. Polsce nie są potrzebni ludzie z rozdartą duszą (Jacek Soplica) lecz żołnierze.
  • Kordian „cor” znaczy serce, główny bohater to człowiek kierujący się sercem, nie rozumem.

Anepigraf dzieło bez tytułu

Rodzaje tytułów:

  • kontrtytuł – tytuł seryjny, nadrzędny w publikacjach wielotomowych
  • szmuctytuł – przedtytuł, skrócona forma tytułu dzieła
  • podtytuł – tytuł rozdziału
  • śródtytuł – wewnętrzny, nadawany poszczególnym fragmentom rozdziału
  • kolofon – tytuł końcowy, zawiera tytuł, nazwisko autora, miejsce i datę, ewentualnie nazwisko drukarza