Motyw autotematyzmu

Przez autotematyzm należy tu rozumieć czynienie autora lub jego twórczości głównym tematem utworu.

Literatura:

 • Exegi monumentum, O co poeta prosi Apollina – Horacy
 • Elegia o sobie samy do potomności – K. Janicki
 • Na swoje księgi, Ku Muzom, Do fraszek, Pieśń XXIV ks.II, Treny – J.Kochanowski
 • Do swoich książek – J.A.Morsztyn
 • Antymonachomachia – I. Krasicki
 • Konrad Wallenrod – I. Krasicki
 • Dziady cz. III, Pan Tadeusz – A. Mickiewicz
 • Grób Agamemnona, Testament mój, Beniowski – J. Słowacki
 • Klaskaniem mając obrzękłe prawice – C.K.Norwid
 • Księga ubogich – J. Kasprowicz
 • Sitowie, Kwiaty polskie – J. Tuwim
 • Krzyż południowy – A. Słonimski
 • Bunt w butonierce – B. Jasieński
 • Zamyślenie – B. Leśmian
 • Ferdydurke – W.Gombrowicz
 • Mistrz i Małgorzata – M. Bułhakow
 • Fałszerze, Dziennik – A. Gide
 • Dziennik – T. Mann
 • Dzienniki – Z. Nałkowska
 • Dzienniki – M. Dąbrowska
 • Dzienniki – J. Lechoń
 • Notatniki – A.Camus
 • Dziennik 1953-1966 – W. Gombrowicz
 • O mej poezji – K.I.Gałczyński
 • Halina Poświatowska to jest podobno człowiek – H. Poświatowska
 • Rozmowa o poezji, Święty Szymon Słupnik – S.Grochowiak
 • Ars poetica – Cz. Miłosz
 • Pamiętnik z powstania warszawskiego – M. Białoszewski
 • Miazga, Z dani na dzień, Gra z cieniami – J. Andrzejewski
 • Kalendarz i klepsydra, Nowy świat i okolice, Mała apokalipsa – T. Konwicki
 • Rzeźnia numer pięć – K.Vonnegut

Przydatne cytaty:

 • Ja to jestem ja i wszystko, co mnie otacza – J.Ortega y Gasset
 • Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie. – Zbigniew Herbert
 • Kocha się sam w sobie, a dalibóg nie ma w czym. – Aleksander Fredro