Nawiązania do starożytności

Klasycyzm:

Pojęcie klasycyzm pochodzi od łac. classicus – wzorcowy, pierwszorzędny, doskonały. Jako pierwszy wprowadził je Horacy. To naśladowanie sztuki klasycznej, która została uznana za doskonałą w epokach następnych. Cechy sztuki klasycznej:

 • harmonia,
 • piękno,
 • spokój,
 • symetria,
 • umiar.

Z upływem czasu miano klasycyzmu zaskarbiły sobie także nowe prądy artystyczne epok późniejszych, która nawiązywały do wzorców antycznych.

Nawiązania do starożytności w epokach późniejszych:

 • Boska komedia – Dante Alighieri
 • Ulisses – J. Joyce
 • Oprawa posłów greckich, Pieśni – J. Kochanowski
 • Monachomachia – I. Krasicki
 • Oda do miłości, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III, Pan Tadeusz – A. Mickiewicz
 • Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił Sokratesie – C.K. Norwid
 • Quo vadis – H. Sienkiewicz
 • Faraon, Lalka – B. Prus
 • Ludzie bezdomni – S. Żeromski
 • Akropolis, Achilles, Powrót Odysa, Noc listopadowa – S. Wyspiański
 • Prometeusz – K. Przerwa – Tetmajer
 • Chłopi – S. Reymont
 • Prometeusz, Odys, Przedśpiew – L. Staff
 • Sokrates tańczący – J. Tuwim
 • Nitka Ariadny, Nike – M. Pawlikowska – Jasnorzewska
 • Stary Prometeusz, O Troi, Do Marka Aurelego, Do Apollina, Dedal i Ikar, Apollo i Marsjasz, Powrót Prokonsula,Dlaczego klasycy? – Z. Herbert
 • Na murach Troi – S. Dobrowolski
 • Mitologia, Dysk olimpijski, Rzym czarodziejski, Przygody Odyseusza, Eros na Olimpie – J. Parandowski
 • Laur olimpijski – K. Wierzyński
 • Wciąż o Ikarach głoszą, Nike – E. Bryll
 • Nike – W. Baraniewski
 • Ikar – S. Grochowiak
 • Hereklit, Antygona – Cz. Miłosz
 • Godzina Antygony – A. Swiniarski
 • W rzece Heraklita – W. Szymborska
 • Prawa i obowiązki – T. Różewicz

Nawiązania do Biblii w epokach późniejszych:

 • Boska komedia – Dante Alighieri
 • Raj utracony – J. Milton
 • Mistrz i Małgorzata – M. Bułhakow
 • Imię róży – Umberto Eco
 • Bogurodzica
 • Pieśni, Psalmy – J. Kochanowski
 • Rytmy – M. Sęp – Szarzyński
 • Kazania – P. Skarga
 • Psalmodia polska – W. Kochowski
 • Krótkość żywota, Błąd ludzki – D. Naborowski
 • Dziady cz. III, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego – A. Mickiewicz
 • Hymn Smutno mi Boże!, Balladyna – A. Słowacki
 • Nie- boska komedia – Z. Krasiński
 • Fortepian Szopena, Pielgrzym w Hebronie – C.K. Norwid
 • Quo vadis, Potop (motyw potopu) – H. Sienkiewicz
 • Chłopi – W.S. Reymont (motyw siewcy)
 • Przedwiośnie – S. Żeromski (motyw ziemi obiecanej)
 • Hymny – J. Kasprowicz
 • Pamiętnik Adama i Ewy – M. Twain
 • U wrót doliny, Siódmy anioł, Modlitwa pana Cogito – Z. Herbert
 • Wieża, Drugie przejście – G. Herling-Grudziński
 • Mała apokalipsa – T. Konwicki
 • Kain i Abel – K. Iłłakowiczówna
 • Dar, Piosenka o końcu świata – Cz. Miłosz
 • Nie wiedzieli – J. Twardowski
 • Żona Lota, Na wieży Babel – W. Szymborska
 • Żal – J. Czechowicz