Motyw domu

Literatura podmiotu:

 • Biblia
 • Mitologia (Hestia)
 • Odyseja – Homer
 • Dzieje Tristana i Izoldy
 • Legenda o św. Aleksym
 • Kronika polska – Galla Anonim
 • Na dom w Czarnolesie, Pieśń świętojańska o sobótce, treny, Odprawa posłów greckich, Treny – J. Kochanowski
 • Żywot człowieka poczciwego – M. Rej
 • O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem – M. Sęp-Szarzyński
 • Pamiętniki – J.Ch.Pasek
 • Skąpiec, Świętoszek – Molier
 • Makbet, Hamlet, Romeo i Julia – W. Szekspir
 • Żona modna, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – I. Krasicki
 • Powrót posła – J.U. Niemcewicz
 • Cierpienia młodego Wertera, Faust – J.W. Goethe
 • Konrad Wallenrod, Dziady cz. IV, Pan Tadeusz – A. Mickiewicz
 • Kordian, Balladyna, Fantazy – J. Słowacki
 • Śluby panieńskie – A.Fredro
 • Nie-boska komedia – Z. Krasiński
 • Anielka, Kamizelka, Lalka – B.Prus
 • Quo vadis, Potop, Krzyżacy, Szkice węglem – H. Sienkiewicz
 • Nad Niemnem – E. Orzeszkowa
 • W piwnicznej izbie, Mendel Gdański, Banasiowa, Miłosierdzie gminy – M.Konopnicka
 • Zbrodnia i kara, Łagodna – F. Dostojewski
 • Pani Bovary – G.Flaubert
 • Urszula Kochanowska – B.Leśmian
 • Wesele – S. Wyspiański
 • Moralność pani Dulskiej – G. Zapolska
 • Noce i dnie – M. Dąbrowska
 • Cudzoziemka – M.Kuncewiczowa
 • Granica – Z. Nałkowska
 • Przedwiośnie – S. Żeromski
 • Ferdydurke – W. Gombrowicz
 • Sklepy cynamonowe – B. Schulz
 • Mistrz i Małgorzata – M.Bułhakow
 • Bagnet na broń – W.Broniewski
 • Niemcy – K.Kruczkowski
 • Inny świat – G. Herling-Grudziński
 • Powrót – T. Różewicz
 • Krotochwila, Dom na granicy – S. Mrożek
 • Ósmy dzień tygodnia – M.Hłasko
 • Pamiętniki z powstania warszawskiego – M.Białoszewski
 • Kot w pustym mieszkaniu – W.Szymborska
 • Dzieci się zdziwią – A.Świrszczyńska

Literatura przedmiotu:

BACHELARD Gaston : Wyobraźnia poetycka : wybór pism / przeł. Henryk Chudak, Anna Tatarkiewicz. – S. 301-330 : Dom rodzinny i dom oniryczny

BENEDYKTOWICZ Danuta, BENEDYKTOWICZ Zbigniew : Dom w tradycji ludowej. – Wrocław : „Wiedza o Kulturze”, 1992

CZERMIŃSKA Małgorzata : Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie // W: Przestrzeń i literatura : studia / pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopiń-Sławińskiej. – Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1978. – S. 229-252

DOM we współczesnej Polsce : szkice / pod red. Piotra Łukasiewicza i Andrzeja Sicińskiego. – Wrocław : „Wiedza o Kulturze”, 1992

DZIUROWA Krystyna : Literatura w motywach : Poradnik Licealisty. – Warszawa : Wydawnictwo „KRAM”, 2003

LEGEŻYŃSKA Anna : Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1996

PRZESTRZEŃ i literatura : studia / pod red. ruchała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej. – Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1978

Artykuły z czasopism

BALUCH Alicja : Obraz domu w najnowszej poezji polskiej // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 1, s. 12-17

BOROSA Ewa : Dom jako wartość // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 1999/2000, nr 3, s. 76-84

Stereotyp domu w kanonie lektur dla szkoły podstawowej.

BRZÓSTOWICZ Monika : Dom rodzinny w „Dolinie Issy” : obecność i wartość // Pamiętnik Literacki. – 1997, z. 2, s. 13-32

Wizerunek domu i kategoria rodzinności w literaturze Czesława Miłosza.

BRZÓSTOWICZ Monika : Temat : Rodzina // Polonistyka. – 1994, nr 4, s. 203-208

BRZÓSTOWICZ Monika : „W sześcioletnim planie trzeba szczęśliwych ro­dzin” : o wizerunku rodziny w prozie realizmu socjalistycznego // Pamiętnik Literacki. – 1995, z. 3, s. 45-68

CHAŁOŃSKA Joanna : Człowiek, dom i świat w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/96, z. 1, s.44-58

CICIAK Anna : Dom w inicjacji kulturalnej uczniów klasy IV // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1996/1997, z. 1, s. 17-22

FEDOROWICZ Agnieszka : Dom, rodzina : motyw numeru // Cogito. – 2002, nr 15, s. 27-33

Wpływ domu rodzinnego na jednostkę – ujęcie tematu na maturze.

FILEK Jacek : Dom Tischnera // Znak. – 2004, nr 5, s. 69-76

Motyw domu w twórczości filozoficznej.

GÓRSKA B. : Jeżeli nie „Nad Niemnem” – to co zamiast? // Polonistyka. – 1994, nr 4, s. 227-231

Dom i rodzina w powieści E.Orzeszkowej

HERNASOWA M. : Tematy rodzinne w szkole – dziś i parę epok temu // Polonistyka. – 1994, nr 4, s. 216-218

KSIAŻEK-SZCZEPANIKOWA Aniela : Dom – czyli od Ani znikąd do Ani z Zielonego Wzgórza // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1996/97, z. 1, s.47-57

LEGŻYŃSKA Anna : Dom w kulturze // Polonistyka. – 1994, nr 4, s. 197-202

LEGEŻYŃSKA Anna : Dom w poezji // Polonistyka. – 1995, nr 6, s. 409-414

LEGEŻYŃSKA Anna : Edukacja polonistyczna wobec historii literatury // Polonistyka. – 2002, nr 6, s. 341-346

Dom symbolem dziedzictwa tradycji i kultury.

MOTWICKA D. : U Borejków i nie tylko tam // Polonistyka. – 1994, nr 4, s. 223-226

W art. o lekcjach nt. domu rodzinnego na podstawie utworów: „Nasza szkapa” M. Konopnickiej, „Kwiat kalafiora” M. Musierowicz, „Ania z Zielonego Wzgórza” L. Montgomery.

ORGANOWSKA Elżbieta : Mój i nasz dom – na podstawie „Pieśni o domu” M. Konopnickiej // Drama. – 1999, z. 29, s. 25-26

Sztuka:

 • Śniadanie zaspanej, Dom w słońcu – Carl Larsson
 • Domy w Auvers – Vincent van Gogh.

Cytaty:

 • Dom, jak zazwyczaj dzieci i dzieła nowej epoki, szybko się zużył, postarzał. – Sándor Márai
 • A przed ucztą potrzeba dom oczyścić z śmieci; Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci! – Adam Mickiewicz ? Pan Tadeusz
 • Dalekie trzeba podejmować podróże, kochając swoje domostwo. – Guillaume Apollinaire