Rota

Tytuł: Rota

Autor: M. Konopnicka

Duch:

  • narodów,
  • polskości,
  • patriotyzmu.

Twierdza – dom, ostoja polskości

Problematyka „Roty”:

Wiersz jest protestem przeciwko germanizacji narodu polskiego. Przeciwko nauce w języku niemieckim nawet religii. Niesie ze sobą przesłanie, że każdy dom powinien być ostoją polskości. Poeta zapowiada, że gdy przyjdzie stosowany moment, wybuchnie powstanie narodowe.

Budowa „Roty”:

Wiersz składa się z  zwrotek, w każdej jest po 6 wersów, po 6-8 sylab. Rymy są krzyżowe, dokładne i parzyste. Na końcu każdej zwrotki wsytepuje refren. Rymy w wierszu występują w układzie: ab ab cc.