Rodzaje i gatunki literackie

Podstawą do podziału wszystkich dzieł literackich na rodzaje jest ich budowa.

Wyróżnić można trzy główne rodzaje literackie:

  • epika
  • liryka
  • dramat

W obrębie rodzajów literackich, z kolei wytworzyły się różne gatunki:

gatunki_literackie