Motyw artysty słowa

Motyw artysty słowa jako bohatera literackiego, który wyraża najczęściej poglądy samego autora.

Literatura:

 • Biblia (Salomon, król Dawid)
 • Mitologia (śpiew Orfeusza)
 • Pogarda dla nie znającej poezji – Safona
 • List do Pizonów, O co poeta prosi Apollina,Non usitata, Exegi monumentum… – Horacy
 • Boska komedia – Dante Alighieri
 • Wielki Testament – F.Villon
 • Elegia o sobie samym do potomności – K.Janicki
 • Na swoje księgi, Ku Muzom, Do fraszek, Muza, Pieśń XXIV ksiąg wtórych, Treny – J. Kochanowski
 • Epitafium Janowi Kochanowskiemu, poecie polskiemu – D.Naborowski
 • Antymonachomachia, Wstęp do bajek – I. Krasicki
 • Chudy literat – I. Krasicki
 • Prorok – A.S. Puszkin
 • Ajudah, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III, Pan Tadeusz – A. Mickiewicz
 • Lambro, Kordian, Grób Agamemnona, Testament mój, Beniowski – J. Słowacki
 • Nie-boska komedia – Z.Krasiński
 • Pan Jowialski – A.Fredro
 • Moja piosenka I, Fortepian Szopena, Promethidion, Coś ty Atenom zrobił – C.K. Norwid
 • Artyści i artyzm – P. Chmielowski
 • Romantyzm i jego skutki – F.Krupiński
 • Statek pijany, Moja bohema – J.A.Rimbaud
 • Quo vadis – H. Sienkiewicz
 • Młoda Polska – A.Górski
 • Przedśpiew – L.Staff
 • O bardzo niegrzecznej literaturze polskiej i jej strapionej ciotce, List otwarty kobiety polskiej – T.Żeleński-Boy
 • Wesele – S. Wyspiański
 • Próchno – W.Berent
 • Henryk Flis – S.A.Muller
 • Śmierć w Wenecji, Lotta w Weimarze, Dzienniki – T.Mann
 • Poezja, Prośba o piosenkę, Dziesięciolecie, Sitowie – J. Tuwim
 • Czarna wiosna, Krzyż Południowy – A.Słonimski
 • Proust, Do Szekspira, Toast – J.Lechoń
 • Ars poetica – L..Staff
 • Bunt w butonierce – B. Jasieński
 • Gmachy – J. Przyboś
 • O mej poezji – K.I.Gałczyński
 • W małym dworku – S.I. Witkiewicz
 • Lato w Nohant, Maskarada, Wesele pana Balzaka – J. Iwaszkiewicz
 • Ferdydurke – W.Gombrowicz
 • Fałszerze, Dziennik – A.Gide
 • Mistrz i Małgorzata – M. Bułhakow
 • Dzienniki – Z.Nałkowska
 • Dzienniki – M.Dąbrowska
 • Campo di Fiori, W Warszawie, Który skrzywdziłeś, Ars poetica, Zniewolony umysł – Cz. Miłosz
 • Alchemia słowa – J. Parandowski
 • Poeta – B. Prus
 • Rozmowa o poezji – S. Grochowiak
 • Apollo i Marsajasz – Z.Herbert
 • Kto jest poetą, Poeta w czasie pisania – T. Różewicz
 • Rehabilitacja, Radość pisania, Tomasz Mann – W.Szymborska
 • Miazga, Z dnia na dzień, Już prawie nic, Idzie skacząc po górach – J. Andrzejewski
 • Mała apokalipsa – T. Konwicki

Przydatne cytaty:

 • Nie ma dzieł, są tylko autorzy – J.Giraudoux
 • Dobrzy artyści istnieją tylko w tym, co tworzą, sam przez się są zgoła niezajmujący. Wielki poeta, prawdziwie wielki poeta, jest najmniej poetyczną istotą na świecie. – O.Wilde
 • Artysta jest twórcą piękna – O.Wild
 • Wszyscy w młodości piszą wiersze potem prawdziwi poeci je niszczą, a źli publikują. – U.Eco
 • Artysta musi zatrzeć ślady potu, wylanego przy tworzeniu swego dzieła. Widoczny wysiłek jest bowiem zbyt małym wysiłkiem. – Marie von Ebner-Eschenbach