Neologizmy

Neologizm

– w znaczeniu szerszym wszelkie jednostki w języku (czyli innowacje: wyrazy, konstrukcje składniowe, związki frazeolgiczne, formy gramtyczne)

– w znaczeniu węższym nowy wyraz w języku

Rodzaje neologizmów

Słowa bliskoznaczne – nowotór, nowe słowo, nowy wyraz, wynaleziony wyraz, neosemantyzm

Rodzaje neologizmów ze względu na rodzaj tekstów:

  • artystyczne,
  • obiegowe

Rodzaje neologizmów ze względu na pojawianie się nowości w neologizmach:

  • słowotwórcz,
  • znaczeniowe,
  • frazeolgiczne,
  • zapożyczenia

Literatura podmiotu

M. Wańkowicz, Ziele na kraterze, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX 1975

Literatura przedmiotu

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, Słownik terminów literackich, Red J. Sławiński, Wrocław 1976

B. Chrząstkowska, S. Wysołuch, Wiadmości z teorii literatury w analizie literackiej, Warszawa 1974, rozdział 2 część III

J. Parandowski, Alchemia słowa, Warszawa 1986, rodział Styl.

K. Budzyk, Sprawa neologizmów w literaturze, [w:] Stylistyka teoretyczna w Polsce, Wyd. Książka, Warszawa 1946, s. 235-247.

J. Miodek, Rozmyślania nad mową, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.