Siłaczka – S. Żeromski

Główna bohaterka – Stasia Bozowska, wiejska nauczycielka, której nie było trudno porzucić miasto i w miarę dobre warunki, jakie tam miała, poświęciła się i zaczęła nieść pomoc biednym, nauczała wiejskie dzieci.

Umarła w służbie niesienia oświaty na wieś. Jej kolega z lat studenckich, Obarecki, nie poszedł tą samą drogą, co ona, wrósł w „świat Obrzydłówka”, chociaż jej śmierć być może zmieniła jego postawę życiową, ale pozostaje to tylko w sferze domysłu czytelników.