Motyw ofiary

Ofiara – człowiek poszkodowany Ofiara – Człowiek poszkodowany, który odczuł złe skutki czegoś, bezradny wobec czegoś, wobec czyjejś przemocy.
Biblia (ST) – 1) Abel jest ofiarą zazdrości swojego brata. 2) Józef pada ofiarą niesłusznych oskarżeń żony Putyfara i zostaje uwięziony. 3) Żona Lota jest ofiarą własnej ciekawości albo miłości do rodzinnego miasta. Podczas ucieczki z płonącej Sodomy odwraca się i zamienia w słup soli. Por. J. Łobodowski „Żona Lota”, W. Szymborska „Żona Lota”. 4) Hiob staje się ofiarą zakładu między Bogiem i szatanem. Wszystkie nieszczęścia, jakie na niego spadają, cierpienia, jakich doznaje, mają swoje źródło w bosko-szatańskiej zmowie.

Ofiara – dar ofiarny Ofiara – Poświęcenie, oddanie, wyrzeczenie się czegoś cennego dla kogoś lub ze względu na coś; dar składany Bogu, nadprzyrodzonym mocom, duchom, którego celem jest przebłaganie lub dziękczynienie.

Biblia (ST) – 1) Kain i Abel składają Bogu ofiarę z płodów swojej pracy. Jednak B6g odrzuca ofiarę Kaina, przyjmuje zaś ofiarę Abla. Staje się to przyczyną zbrodni – Kain zabija swojego brata. 2) Bóg domaga się od Abrahama, by złożył w ofierze swojego jedynego syna – Izaaka. Po długich wahaniach Abraham decyduje się spełnić żądanie Boga. Na szczęście Anioł Pański powstrzymuje jego uniesioną już dłoń z nożem i w ofierze zostaje złożony baranek. Bóg chciał doświadczyć Abrahama i wypróbować jego wiarę.

Motyw ofiary – Literatura:

BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. – Wyd. 3 rozszerz. – Warszawa: Oświata, 1995. – Rozdz.: Cierpienie i ofiara, wina i kara w twórczości Adama Mickiewicza. – S. 62-65
ISBN 83-85394-28-1OFIARA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo ?GREG?, 2004. – S. 230-233 ISBN 83-7327-394-8