Kultura języka

Kultura języka oznacza posługiwanie się nim sprawnie i poprawnie dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom oraz dostosowywaniu wypowiedzi do sytuacji  w jakiej odbywa się komunikacja oraz do celu porozumiewania się. Język daje wiele możliwości wyrażania myśli i uczuć. Z jego zasobów potrafi korzystać ten kto dba o bogacenie własnego słownika oraz zna gramatykę, zwłaszcza zasady budowania wyrazów (słowotwórstwo) i zdań (składnia). Kultura języka przejawia się w dbałości o piękno każdej wypowiedzi, o jej staranność, poprawność.

Dlaczego powinniśmy dbać o nasz język:

  • narzędzie komunikowania się wszystkich Polaków,
  • środek do wyrażania naszej kultury narodowej,
  • wspólne dziedzictwo pokoleń Polaków na przestrzeni wieków.

Autorytety językowe

  • Jan Miodek – prof. uniwersytetu Wrocławskiego
  • Barbara Wachowicz
  • Walery Pisarek
  • dziadkowie, rodzice
  • literatura